weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Mnichově Hradišti

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Dalším sloupem, který mi padl do objektivu, byl ten se sochou Panny Marie v Mnichově Hradišti.

Pískovcový barokní sloup stojí na Masarykově náměstí na západní (zadní) straně radničního komplexu v malém parčíku u silnice.

Bohužel patří k těm, o nichž se toho dá zjistit velmi málo – k mému překvapení se sada publikací Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře (zatím?) vyhnula Středočeskému kraji, takže není kam sáhnout. A ostatní zdroje jsou velmi, velmi skoupé. Takže je vlastně jisté jen to, že existuje. Snad byl pořízen v době děkana Jana Julia Ignáce Ruczkého v letech 1684-1706 jako výraz díků za mírný průběh morové epidemie 1679-1680 (podle jiných pramenů ovšem až v polovině 18. století). Autorem je pravděpodobně Martin Jelínek starší, příslušník regionálně významného sochařského a řezbářského rodu z Kosmonos.

Na vrcholu jednoduchého trojbokého jehlanu se zkosenými hranami je socha Panny Marie se zlacenou svatozáří, zašlapávající hada na zeměkouli. Na podstavci je sloup ozdoben erbem Valdštejnů a soškami andílků s nápisovými kartušemi. Jak se píše v knize Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy Jiřího Slouky z roku 2010, všechny tyto doplňky byly odcizeny v roce 2003 a v době vydání knihy byl sloup stále bez nich. Bohužel se mi nepodařilo dohledat na internetu žádnou informaci o tom, kdy, kdo a jak vrátil sloupu předchozí podobu. Snad budu mít více štěstí někdy příště – Infocentrum bylo před Silvestrem zavřené a v muzeu jsem měl zcela jiné starosti.

Aktualizace 2020

Informace o sloupu se dají najít na webu Památkového katalogu:

Pískovcový mariánský sloup je umístěn západně  od radnice na travnaté ploše náměstí. Základnu díla tvoří šestiboká podstava, která je přístupná po jednom schodě, téměř splývajícím s terénem. Je obehnána kovovým řetězem připevněným na kamenných šestibokých sloupcích. Na podstavu navazuje mohutný trojboký sokl s předsunutou horizontální deskou na čelní stěně, připomínající menzu. Podstavec je obehnán obvodovým soklem a jeho boční stěny se konvexně prohýbají. Čelní stěna je konkávně projmutá a tvoří mělký, segmentově zakončený výklenek. Sokl završuje mohutná profilovaná, směrem vzhůru zužující se římsa, na kterou dosedá další užší sokl s projmutými hranami, který je rovněž zakončen profilovanou římsou.

Na římse spodního soklu sedí v jejích rozích postavy andílků, držící oválné kartuše. V čelní stěně horního soklu je zavěšena bohatě zdobená oválná kartuše s akantovými listy po stranách a korunkou na vrcholu. V jejím vypouklém poli je umístěn plasticky ztvárněný erb Valdštejnů.

Z horního soklu vyrůstá vysoký trojboký dřík pilíře s projmutými stěnami, zakončený římsovou hlavicí, na níž dosedá hmota zeměkoule obtočené hadem. Samotná socha Panny Marie, typ Immaculata, je zobrazena v životní velikosti a vyvinuta v mohutném kontrapostu. Tělo světice je esovitě prohnuto a hlava, ověnčená zlacenou gloriolou s hvězdami, je zakloněna a obrácena vzhůru. Váha těla světice spočívá na její pravé noze, stojící na půlměsíci. Panna Marie má ruce sepjaté na prsou a její tělo halí mohutně a dramaticky zřasená drapérie šatu.

Předmětem ochrany je mariánský sloup na parc.č. 2404/1.

Na zmíněném webu jsou k dispozici informace o restaurování sloupu Josefem Vitvarem z let 2002 a 2010, zatím poslední práce byly provedeny v roce 2017 (restaurátor Martin Pokorný).

Celkový pohled na mariánský sloup u radnice v Mnichově Hradišti

Andílci s nápisovými kartušemi na podstavci sloupu

Valdštejnský erb

Ohrazení sloupu

Vrcholová socha Panny Marie

V roce 2017 započalo restaurování Mariánského sloupu – v registru smluv města je k dohledání dokument, datovaný 22.06.2017 o provedení prací ak. sochařem Martinem Pokorným ve výši 383 500 CZK.

Stav sloupu v srpnu 2017

Stav sloupu v srpnu 2019 po provedených restaurátorských pracích:

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v MimoniSloup Panny Marie v Klášterci nad Ohří >>
Tagy