weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Mnichově Hradišti

This entry is part 82 of 131 in the series Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Dalším sloupem, který mi padl do objektivu, byl ten se sochou Panny Marie v Mnichově Hradišti.

Sloup stojí na Masarykově náměstí na západní (zadní) straně radničního komplexu v malém parčíku u silnice.

Bohužel patří k těm, o nichž se toho dá zjistit velmi málo – k mému překvapení se sada publikací Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře (zatím?) vyhnula Středočeskému kraji, takže není kam sáhnout. A ostatní zdroje jsou velmi, velmi skoupé. Takže je vlastně jisté jen to, že existuje. Snad byl pořízen v době děkana Ruckého v letech 1684-1706 jako výraz díků za mírný průběh morové epidemie (podle jiných pramenů ovšem až v polovině 18. století). Autorem je pravděpodobně Martin Jelínek starší, příslušník regionálně významného sochařského rodu.

Na vrcholu jednoduchého trojbokého jehlanu se zkosenými hranami je socha Panny Marie se zlacenou svatozáří, zašlapávající hada na zeměkouli. Na podstavci je sloup ozdoben erbem Valdštejnů a soškami andílků s nápisovými kartušemi. Jak se píše v knize Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy Jiřího Slouky z roku 2010, všechny tyto doplňky byly odcizeny v roce 2003 a v době vydání knihy byl sloup stále bez nich. Bohužel se mi nepodařilo dohledat na internetu žádnou informaci o tom, kdy, kdo a jak vrátil sloupu předchozí podobu. Snad budu mít více štěstí někdy příště – Infocentrum bylo před Silvestrem zavřené a v muzeu jsem měl zcela jiné starosti.

Celkový pohled na mariánský sloup u radnice v Mnichově Hradišti

Andílci s nápisovými kartušemi na podstavci sloupu

Valdštejnský erb

Ohrazení sloupu

Vrcholová socha Panny Marie

V roce 2017 započalo restaurování Mariánského sloupu – v registru smluv města je k dohledání dokument, datovaný 22.06.2017 o provedení prací ak. sochařem Martinem Pokorným ve výši 383 500 CZK.

Stav sloupu v srpnu 2017

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v MimoniSloup Panny Marie v Klášterci nad Ohří >>
Tagy