weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Hořicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích (v Podkrkonoší) stojí klasicitní sloup s vrcholovou sochou Panny Marie Immakulaty.

Stojí, ale nestál. Sloup má vcelku pohnutou historii, obzvláště tu novodobou. Roku 1951 byl totiž z náměstí odstraněn tehdejším vedením města pod záminkou rekonstrukce a úpravy prostranství. Pár let byl rozebraný na části uložen v kostele a poté na dlouhá desetiletí uložen v zahradě areálu sochařsko-kamenické školy. K jeho znovuinstalaci došlo na původním místě 17. srpna 2005.

Celkový pohled na sloup v dolní části náměstí

Kupodivu okresu Jičín se má oblíbená encyklopedická řada Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře zřejmě vyhnula, žádný popis neuvádí ani katalog památek. Zdrojem informací je tedy kromě internetu Jiří Slouka: Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy, Grada 2010.

Na náměstí stál sloup již od roku 1700, v roce 1813 ho povalil vítr. Bylo tedy přistoupeno ke stavbě nového, základní kámen byl posvěcen 13. října 1823. Stavba v hodnotě 555 zlatých a 30 krejcarů byla financována z výtěžku města za ubytování vojsk během bojů s Prusy.

Sloup vytvořil místní sochař Josef Rychtera (1794-1848), vysoký je 7 metrů a kromě vrcholové sochy nese na trojbokém podstavci sochy. sv. Petra, Pavla a Jana Evangelisty. Jeho inspirační předlohou snad bylo Mariánské sousoší na Staroměstském náměstí v Praze.

Vrcholová socha Panny Marie Immaculaty

Svatý Petr

Svatý Pavel

Svatý Jan Evangelista

Na bočních stěnách podstavce jsou reliéfy ze života Panny Marie.

Zvěstování Panny Marie

Narození Ježíše

Nanebevzetí Panny Marie

Sloup několikrát měnil stanoviště v souvislosti s dlážděním náměstí a parkovými úpravami. Od roku 1866 stál uprostřed náměstí, odkud zmizel v již zmíněném roce 1951. Pokusy kamenosochařské školy v 60. letech o restaurování nebyly úspěšné, až po roce 2000 byl sloup z iniciativy městského úřadu komplexně restaurován akademickým sochařem Jiřím Novákem z Hrubé Skály.

Náměstí a sloup v srpnu 2020:

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v ChodověSloup Nejsvětější Trojice ve Vejprtech >>
Tagy