weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Václava u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

U děkanského kostela nanebevzetí Panny Marie v Žatci, který stojí na konci Hošťálka náměstí za Městskou radnicí, je soch plno. Některé z nich stojí již na Žižkově náměstí na opačné straně kostela. Společně se samotným kostelem a jeho schodištěm tvoří areál kulturní památky.
Při pohledu z náměstí jde zprava o sochy sv. Františka z Assisi, sv. Judy Tadeáše, sousoší Panny Marie, sv. Norberta, sv. Pavla, sv. Petra, sv. Jana Nepomuckého, sv. Maří Magdaleny, na druhé straně kostela na Žižkově náměstí pak sochy sv. Afry a sv. Václava.

Památkový katalog praví:

Barokní pískovcová socha z 1. poloviny 18. století na podstavci s profilovanou římsou. Světec má na hlavě knížecí korunu a přes ramena hermelínový plášť. V pravé ruce drží korouhev, v levé přidržuje štít s reliéfem orlice stojící na zemi. Na nohou má vysoké boty s maskarony.

Series Navigation<< Sloup svatého Jana Nepomuckého v ŽatciSocha sv. Afry u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci >>
Tagy