weby pro nejsevernější čechy

Sloup s (chybějící) sochou sv. Jana Nepomuckého u Bredovského letohrádku

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Naproti Bredovskému letohrádku u zámku Lemberk stojí na mohutném podstavci osiřelý sloup, na jehož vrcholu stávala litinová soška sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. století.

Stávala, už nestojí. Byla totiž v roce 2002 ukradena.

Protože jde o sloup, lze o něm najít informace v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji, konkrétně na straně 107:

Sloup je v archivních pramenech poprvé uveden v soupisu soch jablonské farnosti z roku 1850, kdy je stručně popsán jako „litinová socha sv. Jana Nepomuckého na vysokém kamenném sloupu“, nacházející se v Lemberku u zámecké zahrady poblíž zahradníkova domu. Zřizovatel sochy nebyl autoru soupisu znám, uvedl jen, že jím byl pravděpodobě hrabě Breda, dřívějš majitel panství.Povinnost udržovat sloup v dobrém stavu mělo „pravděpodobně lemberské panství“. Ve druhý prosebný den se u sloupu konalo druhé zastavení. Posléze se o sloupu ještě uvádí „Nachází se v úplně dobrém stavu; je velmi povznášející. Bezpochyby je socha také posvěcena. Figura sv. Jana Nepomuckého je malá, asi 2 loky vysoká; sloup však je vysoký více než sáh“.Socha byla odcizena ze sloupu počátkem října 2002.

Od té doby tu stojí osiřelá základna. Na dvou schodových stupních, porostlých mechem a s prorůstající travou, stojí mohutný kvádr s horní lištou. Na něm je v zadní části umístěn kvádrový sloup s okosenými hranami, na němž je široce přesahující hlavice, z níž trčí kovový hřeb. A to je (už roky) vše, přátelé.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v údolí Kamenického potoka u ZákupSloup s kaplicí (boží muka) v Jablonném v Podještědí – Markvarticích u Palmeho dvora >>
Tagy