weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v údolí Kamenického potoka u Zákup

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Součástí barokního areálu v údolí Kamenického potoka u Zákup mezi pramenem Tří svatých a Jakubovým na trase naučné stezky Zákupy (a souběžné modré turistické značky) je také sloup se sochou Panny Marie.

Pokud dobře koukám a hledám, sloup unikl záznamu v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře  v Libereckém kraji, takže najít o něm nějaké informace je o to těžší. Či snad lépe řečeno nemožné – nedokážu o něm objevit nikde nic, a vlastně ho nezmiňují ani v okolí umístěné informační tabule.

U výše zmíněného pramene Tří svatých je pouze na tabuli uvedeno, že tu kdysi na blíže neurčeném místě na lípě visel obrázek Panny Marie pomocné, na smrku loučení Ježíše a Marie a na východním konci údolí na borovici byl obrázek korunování Panny Marie svatou Trojicí.

Takže kdo kdy proč a jak, nemám tušení.

Sloup je v docela bídném stavu. Vlhko, mech, lišejník… Na plochém čtvercovém základě stojí hranolový sokl s horní širokou římsou, na které je umístěn rovný hladký sloup. Na jeho jednoduché hlavici stojí malý hranolový soklík s vrcholovou sochou Panny Marie. Ta je překvapivě kolorovaná, nejde tak ovšem poznat, zda jde o nějakou původní sochu či snad novodobý odlitek. Nejspíš jde o Immaculatu, byť sféra, na níž Marie stojí, je minimální, při pohledu zdola takřka neviditelná. Ovšem zpod roucha vyčuhuje hlava přišlápnutého hada, rozpoznatelná především díky rudému jablku v jeho tlamě. Panna Marie stojí s mírně rozpaženýma rukama pod úrovní pasu a k pravému rameni ukloněnou hlavou.

Series Navigation<< Sloup sv. Judy Tadeáše v Nábřežní ulici v ZákupechSloup s (chybějící) sochou sv. Jana Nepomuckého u Bredovského letohrádku >>
Tagy