weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Náchodě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

To, co jsem viděl v Náchodě, jsem tu už párkrát ventiloval (zámek, židovský hřbitov), ale zmínil jsem také náměstí s jeho početnými památkami. Když jsem se teď začal ve sloupech a sochách vrtat podrobněji, vezmeme je pěkně popořádku.

Socha Panny Marie stojí na jednoduchém vysokém sloupu s entasí, zakončeném pseudokorinskou hlavicí. Sloup z křídového pískovce je postaven na stylobatu stojícím na dvou schůdcích. Stylobat má na čtyřech stranách vysoké reliefy se čtyřmi světci. Na západ sv. Rocha, na jih sv. Jana Nepomuckého, na východ sv. Sebastiána, na sever sv. Rozalii odpočívající v jeskyni.

Panna Maria

Nad hlavou sv. Rozálie je měděná destička velikosti 23 x 33 cm a v rostlinném orámování je pamětní nápis psaný česky, který udává datum postavení sochy – 11. května 1695. Nápis je psaný novogotickou minuskulou. „ObIet BohV WIernIe WIDana Letha PaIe / TIsICIho ssestIstIho DeWaDesateho Pateho / – 11 Dne Miesicze May Postawena – / ke czti a Chwale Trogyczy Negwissy./ a Marygi Matce Negmilegssy – / Rochu z Nepomuk Swatemu Janu / Rozalygi Pannie a Sebsastyanu – / Dal Pan Karel Cryz Purkrabi Nachodsky / Maryše Pani geho Zobzlasstni Lasky./ Gim Buch a Marige Bude./ Když Czasz Slawy Wieczne Przide /“.

Z nápisu vyplývá, že sloup byl postaven nákladem náchodského purkrabího Karla Cryze a jeho ženy Maryše dne 11. května 1695. Český překlad zní: „Oběť Bohu věrně vydána léta Páně tisícího šestistého devadesátého pátého – 11. dne měsíce máje postavena – ke cti a chvále trojice nejvyšší a Marii Matce nejmilejší – Rochu, z Nepomuk svatému Janu, Rozalii panně a Šebestiánu – Dal pan Karel Hryz purkrabí náchodský, Marie paní jeho z obzvláštní lásky. Jim Bůh a Marie odplata bude, když čas koruny slávy věčné přijde.“

Svatý Roch

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Šebestián

Svatá Rozálie a dedikační tabulka

Od roku 1958 patří sloup mezi chráněné kulturní památky ČR.

 

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v NáchoděSloup Panny Marie v Rokycanech >>
Tagy