weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Náchodě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V okolí kostela sv. Vavřince v Náchodě nestojí jen a pouze sloup mariánský, ale na jeho opačné (severní) straně směrem k zámku a muzeu také sloup trojiční.

Barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Masarykově náměstí pochází z počátku 18. století, autor, účel výstavby ani přesné datum nejsou známy.

Centrální sousoší Sv. Trojice tvoří postavy Boha Otce a Syna, mezi nimi je kříž s holubicí. Figurální kompozice stojí na sloupu s pseudokorintskou hlavicí a hlavami andílků. Sloup je hladký s invasí a výrazně římsovaným stylobatem. Na stranách stylobatu jsou v mušlových nikách umístěny postavy světců.

Svatá Trojice

Na západní straně je sv. Maří Magdaléna, na severu sv. Šebastián, na jihu sv. Roch a na východě u pultku klečící bosá sv. Rozálie v pravé ruce držící na pultku lebku. Podstavec doplňuje v akantových kartuších čtvrcený znak rodu Piccolomini a nápis RENOVIT (RENOVAT) 1799.

Svatá Maří Magdaléna

svatý Šebastián

svatý Roch

Svatá Rozálie

Kolem sochy na dvou schůdcích šestiboká balustráda s hranatými kuželkami a na nárožních sloupcích piniové šišky. Od roku 1958 patří mezi chráněné kulturní památky ČR.

 

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v PardubicíchSloup Panny Marie v Náchodě >>
Tagy