weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Okrouhlické ulici v Mimoni

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na okraji Mimoně v Okrouhlické ulici stojí na vzorně upraveném místě sloup s vrcholovou sochou Panny Marie – Matky Boží.

Sloup, o němž není ani slovo v městských letácích o památkách či Poutní cestě, je zřejmě i pro své umístění mimo dnešní hlavní dopravní tepny stranou zájmu. Všimnou si ho nejspíš jen ti, kteří tudy projíždějí směrem na Hradčany.

Stručné info o sloupu je v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře  v Libereckém kraji na straně 119 (sloup není kulturní památkou):

S mariánským sloupem se v písemných pramenech poprvé setkáváme v soupise soch mimoňské farnosti, pocházejícím z roku 1835. Sloup, nacházející se na vrchnostenském pozemku, a to „stranou vrchnostenských budov mezi vozovými cestami do Hradčan a Borečku, vpravo na vyvýšenině na rohu pole“, je tu stručně popsán: „Vysoký kamenný sloup na kamenném podstavci nese figuru Panny Marie. Socha je dosti pěkně vytvořena.“ Na sloupu se nenacházel žádný nápis a jeho zřizovatel byl neznámý. Pisatel soupisu se zmiňuje o nedávné opravě sloupu, když píše: „V roce 1834 byla tato socha nákladem mnoha dobrodinců renovována“. Autor dějin Mimoně Josef Tille připomíná tento sloup v roce 1905.

Kniha popisuje stav ke 28. srpnu 2002 jako havarijní, vyžadující bezodkladnou péči: „Sloup stojí v křovinách na rozcestí vyasfaltovaných cest. Čelem je obrácen k severovýchodu. Kámen po celém povrchu silně napaden mikrovegetací. Povrch pískovce silně abradován, někde téměř do hloubky cca jednoho centimetru. Podstavec měl uražené rozsáhlé části profilů architektury (římsy, rohy). Byl silně zasolen a byly na něm patrné zbytky starých nátěrů. Schody zčásti chyběly, zčásti byly zahrnuty zeminou. Sloup by roztržen v patce. Podle olejovo-kaseinovým tmelem zapravené trhliny byl také prasklý ve výšce 68 cm od patky. Hlavice sloupu a sloup pod ní v délce asi jednoho metru byla roztržená. Hlavice měla urážené rohy, dřík nesl stopy po četných mechanických poškozeních . Figura Panny Marie byla roztržená ve spodní části (plintus byl pospojován malými sponami) a chyběla jí hlava. Četná poškození na rouchu figur.

Nebýt knihy Památky Mimoně Jiřího Šťastného, asi by o sloupu nebylo víc co napsat, protože na netu se mi nepodařilo objevit ani zmínku.

Vysoký nezdobený sloup s Matkou Boží stojí na rozcestí u bývalého hartigovského velkostatku, tzv. Horního zámku. Neví se, kdy sem byl sloup umístěn. Je však známo, že k obnově tohoto sloupu došlo po roce 1777, v němž byla jiná mariánská socha, která původně stála na náměstí před zámkem a později právě u Horního zámku, přemístěna na Kostelní vrch.

Vedle sloupu byly kolem roku 1800 po stranách vysazeny dvě lípy. Když jedna z nich uschla, byla nahrazena novou. Časem však obě lípy stejně vzaly za své. Po 2. světové válce již nebylo místo udržováno a okolí sloupu zarostlo náletovými křovinami a akáty, takže ve vegetačním období nebyl sloup téměř vidět.

Teprve koncem roku 2008 byl sloup sejmut a odvezen do Říčan k restaurování sochařem Václavem Snížkem. Po třech letech se v listopadu 2011 vrátil a byl osazen na své původní místo. Postupně došlo k parkové úpravě nejbližšího okolí sloupu, po jehož obou stranách byly na konci roku 2012 zasazeny dvě mladé lipky. Po urovnání okolního terénu byl sloup u příležitosti Dne města Mimoně v neděli 29. června 2014 dopoledne vysvěcen mimoňským farářem Václavem Horniakem.

Nízký sokl se široce přesahující horní římsou stojí na dvou schodech, sepnutých kovovými kramlemi. Na rovné ploše římsy stojí hladký (ve spodní části zřejmě nově doplněný částí s jinou barevností) sloup, nesoucí na hlavici na menší římse sochu Panny Marie, stojící na zeměkouli (tedy spíš půl, možná třetinokouli). Marie drží v mírně pokrčené pravé ruce pozlacené žezlo, na levé ruce drží Ježíška. Ten se pravou vztyčenou rukou dotýká hrudi Marie směrem ke krku, v levačce přidržuje jablko s pozlaceným křížem. Prostovlasá Marie má na hlavě zlacenou korunu. Oděna je ve splývavé roucho. Tvář Panny Marie vypadá nepatřičně, na rozdíl od docela slušně provedeného oblečení s drapérií vypadá nestylově (zřejmě volná kopie, dle citace viz výše).

Series Navigation<< Sloup svatého Václava v Kamenici u ZákupSloup se sochou Anny Samotřetí v Hrádku nad Nisou >>
Tagy