weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochou svatého Vavřince v Roudnici nad Labem

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem stojí sloup se sochou sv. Vavřince V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckému kraji je této kulturní památce věnován prostor na stranách 555 až 557.

Dobu vzniku sloupu neznámého autora nezachycují žádné známé písemné prameny, pamětní kniha roudnického probošství v zápise z přelomu 19. a 20. století bez udání zdroje tvrdí, že sloup byl postaven roku 1699. Nejspíš jde ale o záměnu se zaniklým mariánským sloupem.

S jistotou lze tvrdit, že sloup už stál roku 1715 – tehdy byl zachycen na obraze roudnického procesí do Staré Boleslavi.

V roce 1764 se jednalo o opravě. 15. února psal roudnický primátor Václav Truska do Bíliny lobkowiczkému inspektorovi J. Th. Sturmovi prosbu, aby nařídil hospodářskému úřadu sochu opravit („je přece na ní jasně vidět knížecí znak“). Obratem 18. února psal inspektor Sturm důchodnímu, že pokud je na statui i městský znak, bylo by možno soudit, že povinnost údržby a financování opravy se týká i obce, protože sv. Vavřinec je uctíván co patron města…

Další zaznamenaná oprava je až z roku 1902. Pamětní kniha roudnického probošství uvádí, že proběhla sbírka za přispění okres. p. hejtmana Louly Václava (spolutvůrce též touristické chaty na Řípu).

V roce 1990 sloup restaurovali akademičtí sochaři Jiří Novák a Taťána Konstantionová. Ve své zprávě uvádějí, že sloup byl v roce 1945 poškozen výbuchem bomb, a hrozilo zřícení figury (socha byla v partii nohou roztržena na několik kusů, chyběla svatozář, část hlavy a pravá ruka). Sloup byl vychýlen o 25 cm a jeho spodní část byla roztrhána na několik kusů.

Rozebrané části byly odvezena na Hrubou Skálu do dílny Jiřího Nováka, kde proběhly nutné opravy a doplněné jak kamenných, tak kovových částí. Čepy k držení lampy, která se nedochovala, byly vyjmuty.

V Památkovém katalogu je toho o sloupu pramálo:

Barokní socha na sloupu z doby kolem roku 1700. Sloup na vysokém hranolovém soklu s rytými zrcadly zdvižen na dvou schodech. Válcový dřík s kompozitní hlavicí zdoben kruhem cherubínů. Socha v klasickém ikonografickém pojetí.

Původní evidenční list památky z roku 1967 popisuje sloup:

Socha sv. Vavřince stojí na sloupu s korintskou hlavicí, umístěna na hranolovém soklu. Kolem sloupu věnec andílčích hlav. Postava stojí v esovitém prohnutí s pravou rukou na prsou (uražena), levou přidržuje u boku velký železný rošt. Za hlavou kovový, plaménkový misbus(?). Bezvousý světec v jahnovském oděvu.

Městský web suverénně v rozporu s výše citovanými údaji tvrdí, že „sloup se sochou svatého Vavřince (patrona vína) byl na roudnickém náměstí vztyčen v roce 1738 jako výraz díků za odvrácení morové epidemie„. Stejné tvrzení lze nalézt v publikaci Historické památky Roudnice nad Labem, kterou vydal Městský úřad ve spolupráci s Podřipským muzeem Karla Rozuma.

 

 

Series Navigation<< Sloup svatého Jana Nepomuckého v Roudnici nad LabemSloup sv. Judy Tadeáše v Nábřežní ulici v Zákupech >>
Tagy