weby pro nejsevernější čechy

Sloup s kaplicí (boží muka) u silnice do Petrovic

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

U silnice, odbočující z hlavní komunikace Cvikov – Liberec u Jablonného z Podještědí směrem na Petrovice, se asi 1,2 km od křižovatky po levé straně nachází na krajnici u pole sloupová pískovcová boží muka.

Není zrovna jednoduché o nich cokoli najít, protože výše vyjmenovaná místa k cíli nevedou – památka totiž leží na katastru obce Lvová.

Nakonec tedy alespoň pár vět na webu Lužických hor a v Památkovém katalogu.

První zdroj uvádí – na dříku sloupu je špatně čitelný nápis, v němž je patrné jméno JORGE RICHTTER a datování ANNO 1720. Na podstavci je nečitelný nápis, poškozený křížek na hlavici je zřejmě novějšího původu. V nice na hlavici býval svatý obrázek.

Proti tomu památkový ústav tvrdí, že boží muka byla vztyčena roku 1726 Georgem Richtterem z obce Kněžičky.

Původní kartotéční list památky obsahuje tento popis:

Na hranolovém soklu s plastickými poli, uzavřeném římsou, vztyčen jehlancovitý nástavec 3 m vysoký, rovněž s plast. vykrajovanými poli, uzavřený nad římsou a vyžlabením kapličkou s výklenkem na čelní východní stěně. Kaplička se sedlovou stříškou, ve štítě s výklenkem, na vrcholu dřevěný křížek s 30 cm vysokou plastikou Krista (barok). Na čelní stěně nástavce nápis německý. Na čelní stěně podstavce pod oválným plastickým polem zbytky polychromie (patrně malba). Na čelní stěně nástavce v horní části německý nápis s datováním anno 1726. Na bočních stěnách podstavce vyryty dvouramenné kříže. Nápis čitelný: „Diese Seullen hatt Jorge Richter ……….. errichtet ….“

Sloup není v příliš dobré kondici. Z nápisu na čelní straně je patrných jen pár písmen, povrch se loupe, místy roste lišejník a mech. Rám na prázdné kaplici zreznul a rozpadá se, Kristus na vrcholovém křížku je už jen olámaným torzem.

Celkový pohled na boží muka u silnice do Petrovic
Podstavec božích muk s prázdným zrcadlem, nápisem pod ním a vrchní římsou
Podstavec božích muk s prázdným zrcadlem, nápisem pod ním a vrchní římsou
Podstavec božích muk – dvojitý kříž na levém boku
Podstavec božích muk – dvojitý kříž na pravém boku
Podstavec božích muk – pohled zezadu
Celkový pohled na boží muka u silnice do Petrovic
Celkový pohled na boží muka u silnice do Petrovic
Boží muka u silnice do Petrovic – boční pohled
Boží muka u silnice do Petrovic – zadní pohled
Detail vrcholové kaplice, na níž kříž s ukřižovaným Kristem
Detail vrcholové kaplice, na níž kříž s ukřižovaným Kristem
Detail vrcholové kaplice – zadní pohled
Pohled na čelní stěnu se zbytky nápisu
Detail nápisu na čelní straně
Detail nápisu na čelní straně
Detail nápisu na čelní straně
Series Navigation<< Sloup Panny Marie v Českém DubuSloup Panny Marie v Osečné >>
Tagy