weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie ve Zdislavě (Schönbach)

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V městysu Zdislava na křižovatce nedaleko zdejšího úřadu u zdejší hasičské zbrojnice stojí pískovcový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty.

V encyklopedii Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji je mu věnována strana 243 s velmi, velmi stručným textem – o sloupu se nic neví. Neexistují žádné písemné prameny, které by ho jakkoli zmiňovaly. Jediný uvedený údaj je časové zařazení do 1. čtvrtiny 18. století. V roce 2002, kdy byly pro knihu zpracovávány podklady, byla spodní část sloupu roztržená od zkorodovaného čepu a zajištěna metr vysokou kovovou konstrukcí, obepínající celý spodek dříku.

Z aktuálních fotografií je vidět, že celá spodní polovina dříku je nová (2019). Podrobnosti o opravě jsem neobjevil, jen zmínku přibližně z roku 2011 „sloup byl nedávno opraven„. Z neznámého důvodu materiály městyse nazývají sloup „morový“.

V on-line Památkovém katalogu je alespoň podrobný popis této památky:

Socha Panny Marie představuje ikonografický typ Assumpty.

Sloup se sochou Panny Marie (tzv. Mariánský sloup) je postaven v severovýchodní části obce, na křižovatce cest; na východní straně komunikace.

Na pískovcovém stupni spočívá obdélný kamenným sokl zakončený jednoduchou ustupující profilovanou římsou; na podstavci obdélný podstavec ukončený větší profilovanou římsou. Podstavec dekorován jednoduchými, lehce vtlačenými zrcadly (obdélnými, v horní části půlkulatě zakončenými),v nichž nejsou patrné žádné nápisy. Na profilované desce zakončující podstavec je jednoduchý obdélný plintus, na kterém stojí profilovaná patka sloupu. Sloup kulatého průřezu, ve spodní polovině stažen železnými pásky (spodní část byla zlomena). Hlavice sloupu akantová, mezi a nad jednotlivými listy jsou ještě umístěny květy a voluty. Krycí deska s podstavcem, na němž stojí socha P. Marie.

Socha v podživotní velikosti, esovitě prohnutá, váha těla na pravé noze, levá noha odlehčena a mírně vystupuje vpřed, lehce položena na půlměsíc. Ruce sepnuty k modlitbě, plášť tvoří bohatě nařasená a rozvlněná drapérie..

Doklad vývoje barokního sochařství, lidová práce. Památková ochrana se vztahuje na sochu a sloup jako celek.

Nic víc se mi objevit nepodařilo.

Celkový pohled na sloup Panny Marie

Hlavice sloupu pod sochou Panny Marie

Podstavec sloupu

Vrcholová socha Panny Marie
Sloup se sochou Panny Marie ve Zdislavě
Series Navigation<< Sloup Panny Marie v HejnicíchSloup Panny Marie v Horní Světlé >>
Tagy