weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochou Piety u hřbitova ve Strupčicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Vpravo od vstupu na místní hřbitov na ulici Sportovní ve Strupčicích stojí na nepůvodním místě sloup se sochou Piety.
Strupčice zaujímají v regionu výjimečné místo. Jde o obec, která vlastně už neměla existovat, místo toho se stala místem, v němž se soustředilo mnoho památek z okolí, z obcí, které právě takový osud na Chomutovsku postihl – zanikly v důsledku těžby uhlí:

 • Barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1723 od sochaře J. K. Vettera přemístěná z Tušimic
 • Socha svatého Václava z roku 1833 na návsi; na čtverhranném podstavci jsou reliéfy Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého a svatého Donáta.
 • Socha Panny Marie před kostelem z počátku 18. století z Prunéřova
 • Smírčí kříž u vstupu do kostela přemístěný z Prunéřova
 • Cyrilometodějský smírčí kříž z 16. století přemístěný z Vrchnic
 • Pieta z roku 1718 vytesaná v černovické huti přemístěná od Kralup ke vstupu na hřbitov
 • Pieta z roku 1741 od K. Weitzmanna přenesená z Milžany doprostřed malé návsi pod kostelem
 • Sloup s Kristem
 • Boží muka přemístěná na malou náves pod kostel
 • Krucifix
 • Socha svaté Anny

Zdroje uvádí, že sloup byl přesunut ze zaniklých Kralup a pochází z roku 1718. Nic podrobnějšího na netu nalézt nejde, sloup není kulturní památkou. Situaci tak zachraňuje pouze kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, kde je o sloupu psáno na stranách 384 až 386.

Sloup neznámého autora z jemně až střednězrnného pískovce světle okrové barvy se železitými skvrnami. Na čelní straně podstavce se nalézá reliéf svaté Rodiny (svatý Josef, Panna Maria, Ježíšek), na levé boční stěně reliéf svaté Kateřiny Alexandrijské a na pravé boční stěně reliéf svatého Matouše. Nápisy – na levé boční stěně pod reliéfem S: KATARINA, na pravé S: MATHEAS, na zadní stěně podstavce:

IESVS + MARIA
IOSEBHVS ZV
EHREN HAT MA
THEAS GROSCH V
SEIN WEIB KATA
RINA DIESE SAEVLE
N AVFRICHTEN
DEM 12. AVGVSTY
1716
IAHR
AMEN

Sloup dal dle nápisu 12. srpna 1716 postavit Matthäus Grosch se svou manželkou Katharinou. Titíž donátoři nechali postavit sloup se sochou Madony z roku 1710, který stával původně v Račicích a byl přesunut do Místa.

V roce 1931 psal Ludwig Schellberger o sloupu stojícím „u luční cesty z Německých Kralup do Račic“.

Po druhé světové válce byl sloup přemístěn nejprve do kostela svatého Václava ve Vysočanech a poté do Strupčic, kde vznikla jakási galerie plastiky Chomutovska. Osazení sloupu vykonali v roce 1977 akademičtí sochaři Karel Pauzer a Bořivoj Rak, kniha cituje jejich zprávu (sloup poškozen, části chybí, prstenec roztržen, horní část sloupu přeražena, chybí hlava Madony). Podesta byla nově vytvořena z betonu, sloup opraven a nová hlava zhotovena dle fotodokumentace.

V roce 1984 se uvažovalo o dalším přemístění. Ing. akad. arch. Antonín Kudrnáč k tomu vypracoval zprávu:

Plastika byla v roce 1978 sestavena ve Strupčicích z fragmentů nalezených u potoka Hutná asi 1 km východně od Kralup. Původní umístění to asi nebylo. Na situaci v mapě stabilního katastru z roku 1842 tu žádná vyznačena není, zatímco cca 150 metrů severním směrem na polní cestě z Kralup do Račic ano. Lze předpokládat, že vlivem důlní těžby poklesl zde terén a plastika byla přemístěna na nové místo. Zde byla zachycena ve fotografii Josefa Enze v období 1928-29.

Stav plastiky v roce 1976 byl velmi neuspokojivý. Byla rozvalena a dřík rozdělen na tři části. Plastika měla uraženou hlavu, která se nenašla.

Nové umístění v Kadani vyplývá jako nejbližší bezpečné místo, klimaticky vhodné pro ochranu plastiky. Nově budovaný areál vzniká při kostele svaté Anny.

K novému umístění již nedošlo.

Sloup dnes není v ideální kondici, vrcholová socha porůstá lišejníky, stejně jako sokl, základna či patka sloupu. Reliéfy podléhají zub času, svatá Kateřina s palmovou ratolestí v ruce je skryta před zraky zájemců v těsně přiléhajícím živém plotě.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie na Mírovém náměstí v LounechSloup Nejsvětější Trojice na rozcestí v Hošnicích >>
Tagy