weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Floriana v Potštejně

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V místní části Na Městečku v Potštejně stojí v sousedství kryté kašny pískovcový sloup svatého Floriana s postranními sochami sv. Petra a Pavla.

Sloup je kulturní památkou, v Památkovém katalogu se lze dočíst:

Socha sv. Floriána je kvalitativně průměrnou regionální sochařsko-kamenickou prací z roku 1827, spojovaná je s autorstvím některého ze sochařů z vamberecké dílny Mielnických.

V horní části náměstíčka tzv. Městečka stojí nad studánkou pískovcový sloup sv. Floriána se sochami sv. Petra a Pavla na podstavci. Na pískovcových stupních (z čela) obvyklé profilace přibližně 2 m vysoký podstavec, profilovaný dole ústupkem, zvonovnicí, oblounem a lištkou; nahoře kryt římsou, vynesenou laloškou, římsa profilovaný lysis s oblounem, krycí deska vynášena simou. Na čelní stěně, v předstupující střední části reliéf se sedící Pannou Marií se čtoucím Ježíškem u nohou (viz další text!), na postranních plochách reliéfní palmové větvičky s korunkou. Na středním bloku zezadu nápis. Po stranách korintského sloupu stojící figury sv. Petra s knihou a železnými klíči a sv. Pavla s knihou; zobrazených jako vousatí starci v orientálním oděvu (sv. Pavel s turbanem na hlavě), s obloučkovými svatozářemi. Na sloupu zbrojnoš Florián s praporem v levé ruce, s pravou na prsou, u pravé nohy hořící budova mlýna.

Na původním evidenčním listě je zmínka, že „štafíroval Václav Vojtíšek z Potštejna“.

Sloup je také popsán v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Rychnov nad Kněžnou na stranách 70 a 71:

Sloup u domu čp. 47 z roku 1827. Na podstavci stojí vlevo socha sv. Petra, vpravo sv. Pavla. Vpředu na podstavci reliéf se sv. Annou vyučující Pannu Marii („trochu“ jiná informace než v Památkovém katalogu!). Vzadu na podstavci nápis (aktuálně částečně nečitelný)

Postavena v r. 1827
Obnovena v r. 1895
Od mládenců dívek a dobrodinců

Autorství sloupu není bezpečně prokázáno. Někteří autoři považují za tvůrce bez udání patřičných pramenů Karla Melnického a jeho bratrance Františka Melnického (Rudolf Trůbek: Kamenná svědectví doby. Baroko v kraji Orlických hor, 1996).

V písemných pramenech se sloup poprvé objevuje v soupise soch potštejnské farnosti v kronice z roku 1836: Socha sv. Floriána mučedníka z kamene se dvěma vedlejším figurami svatých apoštolů Petra a Pavla, štafírovaná a pozlacená, dále s figurou svaté Anny v basreliéfu v podstavci a s lucernou. Byla postavena roku 1827 místními usedlíky.

O opravě sloupu (krm nápisu na podstavci) informuje další zápis ve farní pamětní knize: Roku 1895 dali mládenci a dívky z Potštýna opraviti a natříti sochu sv. Floriana na městečku za obnos 70 zl. Opravu provedl Antonín Holoubek, kameník z Vamberka. Dotyčný obnos byl výnos ze sbírek, které dotyční po Potštýně a mezi některými letními hosty pořádali, k čemuž i vysoce uroz. paní baronka Dobřenská značným obnosem přispěla. Tato nově opravená socha byla v neděli dne 28. září téhož roku místním farářem Ant. Šindelářem za četného účastenství věřících posvěcená.

v 90. letech 20. století byl podstavec sochy poškozen nákladním autem a poté opraven kameníkem.

V knize je konstatován k roku 1995 poměrně neutěšený stav sousoší – řasy, mechy, lišejníky, tráva, povrchová krusta, výkvěty, odlupování vrstev kamene, potřísnění voskem, praskání soch. Aktuální stav v roce 2020 nevypadá až tak zle, nicméně sv. Pavlu stále chybí meč a ruka „trčí“ ve vzduchu jen tak.

Naproti štíhlému sloupu sv. Floriána je umístěna kamenná kašna z první poloviny 19. století, která je napájená vodou z malé lesní studánky pod hradním kopcem. Celý tento prostor je upraven jako příjemná odpočinková zóna.

Series Navigation<< Sloup s kaplicí (boží muka) Kamenická Nová VískaSloup Panny Marie v Liberci u kostela Nalezení svatého Kříže >>
Tagy