weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Horní Světlé

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V obci Horní Světlá u silnice do Dolní Světlé naproti chatě Lužanka stojí kamenný sloup se soškou Panny Marie.

Bohužel je to zhruba vše, co se o něm dá napsat. Nenajdete ho v mapy.cz (naproti zmíněné chatě je odbočka k bývalému hřbitovu a sloup nenápadně stojí na trávníku pod kovovým sloupem elektrického vedení). Nenajdete ho ale ani v encyklopedii Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji (přitom Pocheho Umělecké památky Čech – svazek první A/J z roku 1977 sloup v obci zmiňují). Jediná dohledatelná zmínka je na webu o Lužických horách, kde se praví, že byl „postavený snad roku 1851 nedaleko odtud u staré Kostelní cesty do Mařenic a obnovený v roce 2005„. Předpokládané době vzniku odpovídá letopočet na kvádrovém podstavci sloupu.

O obnově se mi nepodařilo najít nikde ani zmínku. Po dotazu u tvůrců webu o Lužických horách jsem dostal tip na web Spolku Drobné památky severních Čech. Tady se přece jen dá něco zjistit:

Historie: Sloup byl povalen v 1. polovině 50. let 20. století údajně p. Hradeckým z Dolní Světlé. Povalený sokl a poškozený sloup zůstal na místě, hlavice se soškou Panny Marie byla odcizena či zničena. Na jaře roku 1968 převezl majitel domu č.p. 107 Jan Peštál z Prahy sokl se sloupem na svůj pozemek a na původním místě zůstal jen fundament.

Oprava sloupu, červen 2006: 

Na zbytky Mariánského sloupu upozornil v roce 2005 naše občanské sdružení p. E. Schubert, rodák z Horní Světlé žijící v Německu.

Obnovu sloupu provedl člen našeho sdružení Martin Mikolášek ze Svoru. Na fundament vztyčil sokl s dříkem, na kterém byla opravena poškozená místa. Na vrchol sloupu byla osazena nová hlavice se soškou.

Na dvoustupňovém fundamentu je osazen sokl, který má na přední straně rytý nápis: ANNO 1851. Na sokl navazuje dřík, na kterém je vícestupňová hlavice a soška Panny Marie.

Celá oprava stála 35.000,-Kč a měl by ji zaplatit Obecní úřad v Mařenicích.

Sloup není chráněným objektem. V on-line Památkovém katalogu nefiguruje z území obce, která je dnes součástí Mařenic, vůbec nic.

Celkový pohled na sloup se sochou Panny Marie

Celkový pohled na sloup se sochou Panny Marie

Vrcholová socha Panny Marie

Vrcholová socha Panny Marie

Podstavec sloupu s letopočtem

Fragment před kvádrovým podstavcem sloupu

Detail letopočtu na podstavci sloupu

Series Navigation<< Sloup Panny Marie ve Zdislavě (Schönbach)Sloup (pilíř) svatého Jana Nepomuckého na náměstí Svobody v Plané >>
Tagy