weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochou svatého Vavřince v Jiřetíně pod Jedlovou

This entry is part 176 of 185 in the series Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře, která je věnována Ústeckému kraji (1144 stran!), lze nalézt řadu objektů z Výběžku, jedním z takových je sloup se sochou sv. Vavřince v Jiřetíně pod Jedlovou (strany 94 až 100).  Stojí na náměstí v blízkosti kostela Nejsvětější Trojice, původní autor je neznámý a podle datace jednoho z nápisů na sloupu pochází z roku 1716. Jedná se o pískovcový sloup zakončený plastikou sv. Vavřince, jednoho z křesťanských patronů chránících proti požárům.

Sokl nese nápisy ze všech čtyř stran (části některých nebyly čitelné už roku 1835, kdy jiřetínský farář P. Ignác Münzberg pořizoval soupis soch farnosti). Na zadní straně je již zmíněný nápis s datací vzniku, na přední straně pak německý nápis (zřejmě na místě přesekaného původního staršího textu), podle kterého byla plastika restaurována roku 1802 po požáru, který v Jiřetíně vypukl 11. srpna 1799 a sloup poškodil. Až tehdy sloup, původně zasvěcený Utrpení Kristovu, v rámci oprav obdržel novou sochu sv. Vavřince. Podle tradice celou pískovcovou skulpturu vytesal místní kameník Wieden z domu č.p. 33.

Detail horní části sloup se sochou svatého Vavřince

Ukotvení sloupu v terénu

Detail pravé boční stěny s nápisem (mariánský monogram a vročení)

Detail zadní stěny s nápisem (ve spodní části chronogram 1716)

Detail levé boční stěny s nápisem

Detail čelní stěny s nápisem (původně zřejmě s letopočtem 1799)

Poslední restaurátorské práce byly provedeny akademickým sochařem Michaelem Bílkem z Telnice v roce 1999, zmíněná kniha cituje takřka celou restaurátorskou zprávu.

Pokud je vám záhadou předmět, který má socha v ruce – svatý Vavřinec byl umučen na železném roštu nad horkým uhlím…

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice u zámečku Pachtů z Rájova v Jablonném v PodještědíSloup Panny Marie v Nejdku >>
Tagy