weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Kravařích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Opět nepřipraven, na cestě za zcela jiným cílem, zaznamenal jsem periferním viděním na náměstí v Kravařích sloup se sochou Panny Marie. Naštěstí stačilo na konci průjezdné ulice přes náměstí zahnout, zaparkovat a tady je. Podle knihy Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji (strana 101 až 103) pískovcový barokní sloup se sochou Panny Marie pochází z roku 1708, ale v písemných pramenech se objevuje až v soupisu soch kravařské farnosti roku 1835. Díky tomuto zápisu se zachoval časem zaniklý text nápisu, který na sloupu býval a dosvědčoval rok jeho vzniku.

Méně obvyklé zobrazení Panny Marie v životní velikosti s dítětem v náručí a žezlem v ruce stojí na zeměkouli na vrcholu sloupu.

Panna Maria (Immaculata) na vrcholu sloupu

Boční pohled

Detail Panny Mariie s Ježíškem v náručí

Detail vrcholové hlavice

Sloup je umístěn na stupňovitém podstavci, ozdobeném v jeho horní části reliéfy. Vpředu je erb s hvězdou a kardinálským kloboukem, vpravo sv. Josef s písmeny CAM, vlevo Zvěstování Panny Marie s písmeny GM a vzadu Nejsvětější Trojice s písmeny WL. Pozlacená písmena jsou nejspíše iniciály dobrodinců.

Reliéf na přední části podstavce – erb s hvězdou a kardinálským kloboukem

Svatý Josef

Nejsvětější trojice

Zvěstování Panny Marie

Spodní část je obklopena rohovými vystupujícími sloupky, na nichž stojí sochy 4 svatých. Původně byl celek obklopen ještě kamenným sloupovým zábradlím, na nichž stálo dalších 9 menších soch svatých, které už v době soupisu v 19. století byly sejmuty a provizorně postaveny kolem podstavce.

Sochy světců kolem sloupu s Pannou Marií

Sloup údajně nechal postavit zmíněného roku 1708 za purkmistra Christopa Krause biskup Jaroslav Šternberk s pomocí obce. První popsanou opravu provedl 1873 stvolínecký truhlář a kameník Josef Schiffner a vyšla na cca 200 zlatých. Po opožděném předání výsledků oprav se v neděli 31. srpna 1873 konalo svěcení sloupu, zpívala se loretánská litanie a konaly se modlitby k Matce Boží a svatým Vavřincovi, Janu Nepomuckému, Rochovi a Barboře.

O rok později byly v rozích vysazeny lípy, které byly oproti dostupným historickým fotografiím silně prořezány.

Akademičtí sochaři Jan Lhota a František Staněk sloup restaurovali v roce 1971 (text zprávy je v knize citován), už roku 1976 ale František Staněk zasahoval znovu, protože plastiky byly znovu silně poškozené (kniha opět cituje podrobně celou zprávu).

Autoři knihy v roce 2002 označují stav sloupu za havarijní. Jeho totální degradaci zabránila na nově osazených deskách zmiňovaná rekonstrukce v letech 2006-2008, která bohužel není na webu města zmíněna.

Moderní desky na podstavci sloupu

Ovšem současný stav opět příliš optimismu nevzbuzuje. Reliéfy takřka nerozpoznatelné, zlacení omleté, kámen místy opadávající – snad ještě nějakou dobu vydrží. A já se sem budu muset vrátit, protože je tu ještě jeden sloup a pár dalších soch…

Svatý Roch

Detail tváře svatého Rocha

Svatá Barbora

Detail tváře svaté Barbory

Svatý Vavřinec

Svatý Vavřinec zezadu

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký zezadu

Poničené podloží pod podstavcem sloupu


Series Navigation<< Sloup Panny Marie v Liberci-RuprechticíchSloup Panny Marie v Českém Krumlově >>
Tagy