weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Brtníkách

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Někdy se stane, že člověk jen tak jede za zcela jiným cílem a najednou periferním viděním zaznamená cosi, co je mu povědomé. Tak jsem hamstnul na brzdu v Brtníkách a zkontroloval, že tam opravdu u silnice stojí zbytek sloupu Nejsvětější Trojice.

Nachází se hned na začátku obce při příjezdu od Panského po pravé straně před plotem v první zatáčce u domu č.p. 54. Tedy jedna jeho část – podle knihy Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, kde jsem se o něm dočetl, je na jedné zahradě v obci ještě torzo jediné dochované sochy ze sloupu, svatého Floriána.

Podle popisu na straně 72 zmíněné knihy nesl sloup ústřední sousoší Nejsvětější Trojice a po stranách stál výše uvedený svatý Florián a svatý Jan Nepomucký. Podoba soch je neznámá, stejně jako autor celého sloupu.

Jediné známé podrobnosti pocházejí ze soupisu soch brtnické farnosti (cca 1835), který udává za rok jeho postavení letopočet 1774, kdy ho nechal vztyčit obchodní cestující Matthias Rössler společně se svou matkou Annou Marií. Na štítu na podstavci byl o tom nápis. V době soupisu stál sloup u domu č.p. 78 obklopen plůtkem, na jehož nárožních sloupech byly 4 hlavy andělů.

Není ani jasné, kdy přesně došlo ke zničení sousoší, kniha udává jako nejpravděpodobnější dobu hned po roce 1945.

Torzo středové části sloupu Nejsvětější Trojice u silnice na Panský

Dochované trojboké torzo středního pilíře nese ze dvou stran blíže k silnici dvojice andělských hlaviček, přičemž reliéf směrem od obce je už poměrně špatně rozeznatelný.

Dvojice andělských hlav (směr k obci)

Dvojice andělských hlav po odstranění přimrzlého sněhu (směr k obci)

Špatně rozeznatelná dvojice andělských hlav (směr od obce)

Zadní strana bez dekoru, na ní je vidět, že podstavec byl zřejmě seskládán z několika zbytků.

Zadní strana bez dekoru, na níž jsou patrné stopy po prasklinách

Na horní straně je sklem zakryt otvor po čepu, ukotvujícím snad sloup, snad sochu. Torzo svatého Floriána jsem neměl čas hledat.

Celkový pohled na torzo sloupu před plotem u silnice na Panský

Zvláštní je, že kniha zmiňuje ještě jeden sloup (snad příště), ale pomíjí zbytek sloupu z roku 1682, zakomponovaný do rohu garáže u zelené turistické značky z Brtníků na Šternberk…

Zbytek sloupu, zazděný do rohu garáže


Series Navigation<< Sloup Panny Marie v Českém KrumlověSloup Nejsvětější Trojice (v Horním Podluží) v Rybništi >>
Tagy