weby pro nejsevernější čechy

Sloup (pilíř) Panny Marie v Jezvé

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Pilíř s vrcholovou sochou Panny Marie, který doplňují postavy sv. Vavřince a sv. Václava, byl postaven z nákladu obce roku 1707 a stával „naproti vratům do pivovaru“. Na současné místo v centru obce do parku u kostela sv. Vavřince byl přenesen při renovaci v roce 1894.

V Památkovém katalogu se píše:

Pískovcový pilíř se sochou Panny Marie na vrcholu se nalézá na zatravněné ploše v centru obce Jezvé (Neustadtl) a svojí čelní stěnou je natočen k jihozápadu.

Na toto místo byla statue přenesena až v roce 1894, kdy současně proběhla její renovace. Původní místo statue bylo dle pramenů “naproti vratům do pivovaru”, obrácená byla k místnímu kostelu sv. Vavřince.

Pilíř vznikl nákladem obce a byl postaven roku 1707. Nejbližší okolí pilíře je oproti ostatnímu terénu poněkud sníženo a ohraničeno pískovcovými kvádry zapuštěnými částečně v zemi, čímž byl vytvořen obdélník osázený navíc živým keřovým plotem. Statue je v rozích obklopena čtveřicí hranolových žulových pilířků spojených masivními železnými řetězy (s povrchovou korozí). Fundament vyvýšené statue tvoří trojice pískovcových schodnic (razantně ovšem doplněných betonem). Hranolový podstavec statue je tříetážový a je po stranách doplněn do výše druhé etáže dvojicí tvarově shodných pilířů, na kterých jsou osazeny sochy sv. Vavřince (světce, jemuž je zasvěcen místní kostel) a sv. Václava. Stěny spodní části podstavce statue jsou ploché, pouze na středním pilíři se lze shledat s vpadlým zrcadlem s textem pojednávajícím o opravě statue: “RENOVIRT 1994” (původně ovšem 1894!). Stěny střední části podstavce jsou členěny vpadlými poli s celoplošným motivem akantových rozvilin (se zbytky barev, červené cihlové a tmavě šedé).

Ze střední hranolové části statue se posléze vypíná druhá etáž v podobě hranolového pilíře s patkou, střední částí a římsou. Zatímco zadní a boční stěny střední části jsou zdobeny vpadlými poli opět s celoplošným motivem akantových rozvilin, nese čelní stěna kartuši s následujícím votivním nápisem: “ANNO. 1707 // DEN. 14. IVLII: IST // DIESE. CAPEL. ZV. // GROSZER. EHRE GOT // TES. VON DER GE // MEIN. NEVSTATEL // AVEERBAVET // WORDEN”, (přičemž AVE má býti zřejmě AVF). Text je zvýrazněn cihlově červenou barvou.

Boky střední části druhé etáže osazují dvě výše zmíněné sochy:

Sv. Vavřinec (vlevo) – v obvyklém jáhenském odění, mladík s bezvousou tváří, v levici drží palmovou mučednickou pozlacenou ratolest a pravicí u boku přidržuje část zlaceného roštu.

Sv. Václav (vpravo) je protějškem předchozího světce, v knížecím oděvu a obvyklé typiky, stojí v kontrapostu s volnou pravou nohou, v pravici svírá kovovou žerď praporce se špičkou (vše zlaceno), v levici drží u nohy pozlacený štít s orlicí, na knížecí čapce má malý zlacený křížek.

Ideovým vrcholem statue je socha Panny Marie osazená na menším hranolovém nástavci (s konkávně projmutými stěnami) vycházejícím ze druhé etáže. Na zadní stěně projmutého nástavce se nalézá poněkud překvapivý letopočet “1684” (písmena opět zvýrazněna cihlově červenou barvou). Panna Marie stojí v kontrapostu s volnou pravou nohou oděná ve spodní šat a svrchní plášť přes ramena, nařasený v partii pod levou rukou. Panna Marie svoji tvář stáčí k pravému rameni, ruce má sepjaty na prsou. Její mladistvou hladkou tvář lemují delší vlasy spadající na ramena. Nad hlavou má Panna Marie kovovou svatozář se dvanácti hvězdami.

Archivní průzkum k historii pilíře byl proveden PhDr. P. Zahradníkem v rámci práce pro publikaci Nejedlý, V., Zahradník, P: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji. Praha 2003 (s. 100).

V knize, citované v závěru, toho o moc víc není. Konstatování, že sloup postavila obec 14. července 1707, je jen na samotném sloupu, žádné jiné prameny tuto skutečnost nezachycují. První písemná zmínka je ve farní pamětní knize z roku 1894, kdy se začala řešit renovace a přemístění sochy. Obojí obstaral sochař Motz, který za svou práci inkasoval 236 zl. Dne 15. července 1894 byla statue slavnostně posvěcena důstojným p. arciděkanem Chrisophem Kochlerem (viz letopočet na podstavci).

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v Novém BydžověSloup Panny Marie v Horní Libchavě >>
Tagy