weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie na Masarykově náměstí ve Vyškově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na Masarykově náměstí v Hodoníně u kostela svatého Vavřince stojí sloup Panny Marie.

Na wiki:

Morový sloup ve Vyškově (Mariánský sloup nebo také socha Nanebevzetí Panny Marie) stojí na Masarykově náměstí. Je dominantou náměstí. Byl postaven roku 1719 po morové epidemii, která ve Vyškově trvala skoro 50 let. Mor ve Vyškově řádil od 80 let 17. století až do druhého desetiletí století osmnáctého. V tomto období umřelo tolik lidí, že je ani nezapisovali do matriky. Morový sloup je dílem brněnského sochaře Jana Christiana Pröbstla.

Sloup zdobí sochy čtyř morových světců – sv. Františka Xaverského, sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Karla Boromejského. Na dvou stranách soklu sloupu se nacházejí grotty, kde jsou umístěny sochy ležících morových světic – na severní straně sv. Rozálie a na jižní straně sv. Pavlíny. Další sochy na náměstí ve Vyškově jsou po stranách sloupu a to sochy sv. Floriána z roku 1754 (po ohni) a sv. Jana Nepomuckého z roku 1771.

Sloup je kulturní památkou, popis je však velmi stručný:

Vrcholně barokní morový sloup byl postaven roku 1719 po morové epidemii, která ve Vyškově trvala skoro 50 let. Morový sloup je hodnotným uměleckohistorickým dílem brněnského sochaře Jana Christiana Pröbstla a významnou historickou dominantou náměstí.

Situaci zachraňuje původní evidenční list památky:

Na severní straně Stalingradského náměstí v parkově upravené obdélné ploše, na čtvercové základně, přístupné přemi stupni schodiště, čtyřboký sokl s bočními volutovými křídly. Sokl členěn na nárožích pilastry s římsovou hlavicí. Stěny mají ryté rámy. Uprostřed soklu segmentově zaklenutý otvor napodobující jeskyni s ležící postavou sv. Rosalie. V pravici drží kříž, levá ruka opřena o lebku. Jeskyně uzavřena mříží. Nad jeskyní oválná kartuš s květinovým festonem. Na bočních křídlech ve zřasené draperii maiuskulní nápisy. Na zadní straně soklu obdobná jeskyně s postavou sv. Paulíny. Nad jeskyní kartuš s festonem. V kartuši reliéf Obrácení sv. Pavla. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní spočívá soklový nástavec, členěný nárožními pilastry s rytými rámy, z hlavního pohledu reliéf krále Davida, hrajícího na harfu. V pravém rohu na obláčcích přilétající putti. Na pravé straně rozhrnutý závěs. Na bočních stranách nástavce vpadlé rámy s maiuskulními nápisy. Nástavec soklu ukončen vyloženou římsou, na jejíchž nárožích stojí sochy světců v životní velikosti. Uprostřed čtyřboká profilovaná podnož nese sloup obkladů, na přední straně postava letícího anděla s pokrčenou pravou nohou, pravice drží lebku na hrudi, levice ukazuje dolů. Tvář podána z levého profilu, pohled vzhůru. Sloup zdoben okřídlenými andílčími hlavičkami a putti. Sloup z roku 1719, sochař Christian Pröbstl.

Na vrcholu sloupu postava P. Marie v bohatě zřaseném šatě s pláštěm sepjatým na hrudi, spadajícím přes obě ramene a obtáčejícím boky. Pravice pokrčena před tělem, levice zdvižena a odtažena od těla. Hlava pootočena k levému rameni, pohled vzhůru. Hlava mírně zakloněna. Za Immaculatou mandorla.

Vpředu vpravo: socha sv. Šebestiána v životní velikosti. Na oblačné základně světec přikleká na pravé koleno, levice objímá kmen stromu a provazce, pravice předsunuta k levému boku, napřažena ke kmeni. Hlava otočena k pravému rameni. Světec oděn v šat římského vojína s přilbou na hlavě. Za hlavou paprsková gloriola. Tělem probíhá esovitý pohyb.

Vpředu vlevo: socha sv. Rocha v životní velikosti. Na oblačné základně klečící postava světce v bohatě rozvlátém rouchu s pláštěm splývajícím s obou paži a kryjícím cípem levou nohu. U pravé nohy leží pes, který drží v tlamě housku, po levém boku světce bandaska. Ruce sepjaty před tělem, zdviženy k levému rameni. Sepjaté ruce drží opřenou hůl, hlava zvrácena a pootočena k pravému rameni. Za hlavou paprsková gloriola. Tělem probíhá esovitý pohyb.

Vzadu vpravo: socha sv. Karla Boromejského /?/ v životní velikosti. Na oblačné základně klečící postava světce, oděného v kanovnické roucho s biretem na hlavě. U levé nohy leží lebka. Pravice natažena před tělo, drží konec provazce, levice spočívá na hrudi, přidržuje provaz, přehozený přes pravé rameno. Tvář podána z pravého profilu, pohled vzhůru. Za hlavou paprsková gloriola. Tělem probíhá silný esovitý pohyb.

Vzadu vlevo: socha sv. Jana Nepomuckého v životni velikosti. Na oblačné základně klečí postava světce, oděného v kanovnické roucho s biretem na hlavě. Pravá ruka zdvižena, levice za tělem, hlava pootočena k pravému rameni, pohled vzhůru. Kolem hlavy obroučka z hvězd.


O renovaci v roce 2012 v médiích ->

3. 7. 2012 – Morový sloup na vyškovském Masarykově náměstí z roku 1719 pokrylo lešení a plachty. Začala tam totiž jeho restaurace, která potrvá několik měsíců. „Jedná se o celkové restaurování za necelých půl milionu korun, prací se ujala restaurátorka Radka Levinská z Brna. Termín dokončení je v polovině letošního listopadu, ale snad se to stihne dřív,“ informovala mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

Mariánský sloup nebo zvaný také socha Nanebevzetí Panny Marie na vyškovském náměstí je dílem sochaře Christiana Pröbstla. Vyškovští radní ho nechali postavit v roce 1719 při morové epidemii, která město zasáhla na padesát let. Zemřelo tehdy tolik lidí, že už se ani nezapisovali do matriky.

Sloup zdobí sochy takzvaných morových světců, svatého Františka Xaverského, svatého Šebestiána, svatého Rocha a svatého Karla Boromejského. Po stranách stojí sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie na Dolním náměstí v OlomouciSloup Panny Marie na Masarykově náměstí v Hodoníně >>
Tagy