weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Antonína Paduánského v Ústí nad Labem

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem stojí na nepůvodním místě sloup se sochou svatého Antonína Paduánského.

Sloup, který stával v dolní části hlavního ústeckého náměstí, vznikl podle chronogramu v dnes takřka nečitelném nápise na podstavci sloupu v roce 1708:

SANCTE
ANTONI
DEPADVA
INTERCEDE
PRO NOBIS

Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, která sloup popisuje na stranách 985 až 989, uvádí kovovou tabulku s nápisem o sejmutí sloupu v roce 1960 a znovuosazení roku 1966, já si ale žádné takové nevšiml.

Protokol městské rady už v roce vzniku uvádí, že se 22. června 1708 konalo k nově postavené soše procesí, zřejmě na světcův svátek 13. června 1708. Pozdější prameny se nemohou shodnout v tom, zda sloup dal postavit ústecký měšťan Anton Kuhn či voskař Tobias Franz Kühn, majitel domu čp. 11.

Roku 1836 byla z obecního důchodu vyplacena odměna Josefu Püschelovi za zpevnění sochy, další zprávy uvádějí, že roku 1839 byly kolem sochy osazeny šikmo postavené sloupky, spojené litinovými řetězy.

Od roku 1918 se projednávalo odstranění „dočasných“ sloupů telefonního vedení, k realizaci však došlo až 16. března 1923. Ihned poté započaly snahy o restaurování. Došlo však ke sporům o oprávněnost zásahu – Státní památkový úřad pověřil konzervátora Franze Josefa Umlafa, který však „neuhlídal“ akademického sochaře Josefa Vogta, který sochu natřel olejovou barvou. Prováděcí firma Berger a Vogt musela práce zastavit a byla vyzvána k nápravě. Ta se jala odstranit nátěr otesáváním dláty, což samozřejmě vzbudilo u Státního památkového úřadu ještě větší nevoli. Firma však tento postup dokončila a zaslala roku 1924 důvodovou zprávu konzervátorovi Umlafovi.

Od roku 1945 se kvůli regulačním úpravám náměstí zvažovalo přemístění sloupu. Nakonec byl sloup stržen na konci padesátých let 20. století v rámci příprav stavby Interhotelu Bohemia a roky byl složen u zámku v Trmicích, kde v té době sídlilo ústecké muzeum. V té době byla uražená hlava světce odcizena z lapidária.

K návratu sloupu na náměstí došlo až v roce 1996 na novém místě – z původního sloupu však zbyl pouze sokl a část dříku, zbytek je novodobou kopií (což je viditelné na první pohled), zhotovenou dle starých fotografií a torza světce, jež zůstalo uloženo v Muzeu města Ústí nad Labem.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v LitvínověSloup svatého Jana Nepomuckého v Rokycanech >>
Tagy