weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Kralupech – Mikovicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Člověk aby měl neustále oči na stopkách a nohu připravenou kdykoli sešlápnout brzdový pedál. Cestou ku Praze málo známými pěšinkami mi při projíždění okraje Kralup nad Vltavou zčistajasna padl do oka stále ještě novotou zářící mariánský sloup, zvaný „štátue“. K vidění je v místní části Mikovice, u křižovatky silnic Na Velvarské a 28. října. Téměř 13 metrů vysoký barokní pískovcový sloup Panny Marie Bolestné se nyní tyčí cca 20 metrů západně od původního místa (stával uprostřed křižovatky).

Restaurovaná „štátue“ na svém novém místě

Přesný datum vzniku sousoší není znám, předpokládá se, že mariánský sloup byl postaven na přání velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské, tehdejší majitelky panství (v kartuši sousoší umístěn její znak) po morové epidemii, která zdejší region zasáhla v letech 1713–1715.

Znak Anny Marie Františky Toskánské na podstavci sloupu

Hlavice nově vytesaného dříku

Ve 20. století s nárůstem silničního provozu sousoší značně trpělo a bylo několikrát opravováno (1943, 1960). Až dopravní nehoda v roce 1978, při které byla tato památka poškozena, rozhodla o jejím dalším osudu. Sousoší bylo rozebráno a z křižovatky v roce 1980 odstraněno. Tehdy zastupitelstvo obce rozhodlo o restauraci sousoší a jejím postavení na jiném místě. Sousoší však bylo pouze v roce 1988 zbaveno památkové ochrany. Morový sloup byl uskladněn v dýhárně v Lobečku. Až v první polovině 90. let 20. století bylo rozhodnuto o obnově této památky. Po otevření Městského muzea v Kralupech byly jednotlivé sochy v r. 1992 umístěny do dvora muzea a restaurovány. V r. 1993 přemístěny do kralupského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Po povodních v roce 2002 nastala inventarizace zbytků a převoz do Technických služeb města, odkud bylo sousoší předáno ve velmi špatném stavu restaurátorům. Některé fragmenty sloupu se ztratily, jiné byly natolik poškozeny, že se nedaly použít, bylo nutno hledat v archivech a s pomocí historiků hledat podobu nové modelace. V roce 2007 bylo dosaženo nového prohlášení za kulturní památku. 11. 8. 2010 proběhlo slavnostní odhalení znovupostaveného morového sloupu na novém místě.

Informační tabule naučné stezky po kralupských památkách

Panna Marie Bolestná

Pohled na vrcholovou sochu zezadu

Sousoší tvoří čtyři sochy v životní velikosti: na trojbokého dříku stojí socha Panny Marie Bolestné s mečem zabodnutým v hrudi, na podstavci jsou umístěny sochy tří světic – sv. Terezie, sv. Anny a sv. Kateřiny (nebo podle jiných zdrojů sv. Františky nebo sv. Heleny).

Sochy světic na podstavci sloupu

Svatá Anna (matka Marie) se zlatou knihou symbolizuje návrat ke křesťanství, které v dobách morových ran představovalo cestu ke spáse a naději.

Svatá Anna

Svatá Terezie se díky svému zázračnému uzdravení v klášteře stala přímluvkyní všech, které sužují smrtelné choroby.

Svatá Terezie

U třetí světice bylo rozhodnuto podle knihy v pravé ruce, že by se mělo jednat o Kateřinu Sienskou, které je připisováno autorství mnoha náboženských spisů a která je ochránkyní nemocných (prodělala neštovice).

Svatá Kateřina Sienská

Autorem sloupu by snad mohl být sochař Andreas Dubke.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice ve Stráži nad OhříSloup s kaplicí s reliéfy v Bílině >>
Tagy