weby pro nejsevernější čechy

Sloup s kaplicí (boží muka) v Rooseveltově ulici v Českém Krumlově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V Rooseveltově ulici v Českém Krumlově u rohu čp. 69 na okraji chodníku stojí kamenný sloup s kaplicí.

Jde o kulturní památku, která má záznam v Památkovém katalogu:

Kamenná boží muka u čp. 69 podle dedikačního nápisu vznikla krátce po roce 1651 jako výraz díků novomanželů za šťastně přestálý pád koně v jejich svatební den. Tuto událost popisuje německý nápis na soklu, na němž je osazen toskánský sloupek s kapličkou. V 19. století byla vybavena lucernou (doloženo archiv. fotografiemi). Po 2. svět. válce chátrala, roku 1989 restaurována, tehdy pořízeny sklomalby svatých do výklenků nástavce.

Boží muka se nachází na okraji Rooseveltovy ulice u nároží domu čp. 69. Na hrubě tesaném základovém kameni ve tvaru komolého čtyřbokého jehlanu spočívá vlastní hranolový sokl božích muk (půdorys 37 x 37 cm, výška 47 cm). Na třech stěnách vyryty dedikační nápisy. Na soklu osazen toskánský sloupek (výška 245 cm), jenž nese kapličku se čtyřmi mělkými vpadlinami pro obrazy. Kamenná jehlancová stříška zakončena robustní kamennou koulí a kovaným křížkem (kaplička se stříškou a koulí má na výšku celkem 100 cm, křížek 60 cm). Sklomalby osazeny novodobě: na vých. straně Kristus Trpitel, na sev. straně výjev bitvy u Milvijského mostu, na jižní straně P. Maria s Ježíškem.

Boží muka představují sloup, u kterého byl před ukřižováním bičován Ježíš Kristus. Dvojitý (patriarchální) kříž se dvěma příčnými břevny má naznačovat druhým kratším příčným břevnem tabulku, na kterou dal Pilát Pontský napsat jméno a vinu Ježíše Krista.

Nápis na podstavci božích muk (přepis Mareše – Sedláčka korigován podle skutečného stavu; autoři špatně přečetli příjmení donátorů, která znějí Sünn a ne Slin):

vpředu (na vých. straně): DEN 7. NOVEMB. AN MEIN HOHZEIT TAG 1651 MIT EIN PFERT GE FAHRLICH GEFOLN GOTT LOB ONE SCHODN OBGELOFN

vlevo: GEORG SÜNN LEBZELTER

vpravo: MAR THA SÜNNIN

vzadu: EX VOTO

Boží muka v Rooseveltově ulici patří mezi typické projevy barokní zbožnosti, kdy donátor děkuje Bohu za záchranu z nebezpečí věnováním votivního daru, který mohl mít podobu i božích muk. Tato boží muka se zachovala ve velmi dobrém stavu, a to dokonce včetně nápisu, který je (až na ojedinělá místa) stále ještě dobře čitelný a osvětluje jejich vznik, což je jev spíše řídký. Také jejich umístění je typické – na rozcestí, které bylo našimi předky tradičně považována za potenciálně nebezpečné místo, a proto se často právě tam stavěly drobné sakrální stavby (kapličky, boží muka, smírčí kameny a pod.). Z výše uvedených důvodů jsou tato boží muka z památkového hlediska vysoce cenným objektem. Boží muka v Rooseveltově ulici odpovídají pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí v Klášterci nad OhříSloup s kaplicí (boží muka) v Horní ulici v Českém Krumlově >>
Tagy