weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice ve Stráži nad Ohří

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Dalším sloupem, na který jsem narazil náhodou, je sousoší Nejsvětější Trojice ve Stráži nad Ohří. Do obce jsem dorazil ze zcela jiných důvodů, než kvůli sloupu (o tom až jindy), ale po zaparkování jsem ho, ač nepřipraven, nemohl přehlédnout. Kupodivu totiž tento sloup unikl pozornosti autorů knihy Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji.

Sloup Nejsvětější Trojice v parčíku u kostela sv. Michaela Archanděla

Jediným pramenem, kde se dá zjistit něco víc, než že sloup existuje, je vynikající web o památkách a přírodě Karlovarska, z něhož alespoň stručně cituji (plnou verzi textu najdete v odkazu na zmíněném webu):

Barokní sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1704 stávalo původně při levé straně silnice na Ostrov jihozápadně od obce Stráž nad Ohří (Warta) … V místech původního založení osady bylo na památku v roce 1704 vztyčeno sousoší Nejsvětější Trojice. Později byla plastika umístěna u krajnice nově vybudované okresní silnice.

Sousoší Nejsvětější Trojice

Zadní pohled na sloup z parku směrem k silnici a obecnímu úřadu

Na počátku 21. století uvažovalo zastupitelstvo o přesunu sousoší na důstojnější místo v centru obce … Nepodařilo se však sehnat finance na složitý a nákladný přesun plastiky, která by musela být převezena vcelku. Poté však bylo sousoší poškozeno při dopravní nehodě … Rozbitá plastika byla převezena po částech. Ulomené kousky byly posbírány a celé sousoší bylo poté roku 2009 restaurováno firmou ART KODIAK s.r.o.

Restaurované sousoší bylo umístěnou v parčíku proti obecnímu úřadu vedle kostela sv. Michaela Archanděla uprostřed obce.

Čelní pohled na restaurovaný sloup

Pískovcové barokní sousoší Nejsvětější Trojice tvoří spojené plastiky Boha Otce vpravo, Syna, Ježíše Krista, přidržujícího kříž vlevo, a Ducha Svatého v podobě reliéfu holubice pod nimi.

Sousoší je umístěno na dvou na sobě postavených pískovcových hranolových podstavcích s horní i spodní profilovanou krycí deskou. Na spodním větším soklu je z přední strany vyryt dnes již špatně čitelný latinský nápis. Spodní podstavec stojí na kamenném stupni.

Poškozený latinský nápis na čelní straně sloupu

Series Navigation<< Sloup se sochou Ukřižovaného v ŽatciSloup Panny Marie Bolestné v Kralupech nad Vltavou-Mikovicích >>
Tagy