weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Jana Nepomuckého v Janské

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V obci Janská u odbočky na Markvartice za plotem soukromého pozemku domu čp. 69 před mostkem přes Kamenici stojí sloup svatého Jana Nepomuckého.

Sloup je popsán v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji na stranách 90 až 92.

Dílo neznámého autora pochází z 18. století. Na podstavci sloupu na čelní straně reliéf Piety v lidovém pojetí, na levé straně reliéf svatého Kryštofa s Ježíškem, na pravé straně reliéf svatého Jakuba Většího. Na zadní straně stěží čitelný nápis:

GOTT
Unßer Leben …

mich …
zv …

Bohužel zdokumentovat podstavec, natož kompletně, je obtížné až nemožné – pro jeho umístěný za plotem.

O sloupu se zmiňuje nedatovaný soupis soch českokamenické farnosti (sepsaný zřejmě roku 1835). Popis byl doplně dodatečně: „Kamenná socha, představující sv. Jana Nepomuckého, potřebuje nátěr, jinak je ještě v dobrém stavu; na to, kdo dal tuto sochu postavit, si nikdo v místě nepamatuje.“ Soupis sochu lokalizuje „za mlýnem, naproti selskému statku Jos. Hackela“.

V roce 2001 sloup restaurovali Václav Snížek a Ivan Tlášek. Kniha cituje z jejich zprávy, sepsané 25. října 2001. Při restaurování došlo k přesunu sochy od silnice na soukromý pozemek na nově zřízený betonový podstavec, aby se zabránilo poškozování vzlínající vlhkostí a ostřikováním vodou a sněhem se solí z blízké komunikace.

Památkový katalog je stručný: Barokní sloup s vrcholovou sochou sv. Jana Nepomuckého na oblaku, v podživotní velikosti, v ikonograficky tradičním oděvu, stojící v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou, je umístěn na hranolovém soklu s reliéfy (Pieta, sv. Kryštof, sv, Jakub Větší). V roce 2001 proběhl transfer (sloup stál původně na p. p. č. 161 před severním průčelím domu č. p. 69, v roce 2001 byla podána žádost o přemístění sloupu do zahrady domu č. p. 69 na p. p. .č. 159/1.).

O moc sdílnější není ani původní evidenční list památky: Hranolový sokl s těžko čitelným nápisem na zadní straně a reliefy na ostatních stěnách. Na čelní straně Pieta, vpravo světec v klobouku, vlevo sv. Kryštof. Na soklu vztyčen sloup s kruhovou patkou dole, nese profilovaný soklík, na něm na oblacích socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti. Oděn v tradičním rouchu, na hlavě biret, na levé hrudi přidržuje corpus. Uražena pravá ruka světce, silně poškozen relief světce v klobouku (1967).

Ani jeden zdroj nezmiňuje fakt, že oblaka, na nichž socha stojí, jsou v horní části „přeříznuta“ a tmelena dohromady.

Series Navigation<< Sloup svatého Jana Nepomuckého v ŽibřidicíchSloup svatého Jana Nepomuckého v Roudnici nad Labem >>
Tagy