weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Karla Boromejského a sv. Alžběty Durynské v Mostě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Děkanský chrám v Mostě (ano, ten přesunutý) je zajímavým výletním místem a jeho okolí poskytlo útočiště mnoha dalším zachráněným artefaktům. Jedním z nich je i sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Karla Boromejského a sv. Alžběty Durynské, které stávalo ve starém Mostě ze Jezerní bránou.

Jako obvykle, spolehlivým (a vlastně takřka jediným) zdrojem informací je kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji (strany 813 až 820). A naštěstí slušnou evidenci památek si vede Město Most.

DSC_4178.JPG

Celkový pohled na nové umístění sousoší v blízkosti děkanského kostela

Sousoší má zvláštní dispozici – na třech schodištních stupních se nachází čytři hranolové podstavce, nesoucí košové hlavice.

DSC_4203.JPG

DSC_4206.JPG

DSC_4180.JPG

DSC_4181.JPG

DSC_4187.JPG

Detaily podstavců s košovými hlavicemi

Na dvou předních se nacházely sochy andělů s nápisovými kartušemi (zmizely někdy v 19. století). Na zadních podstavcích stojí sochy svatého Karla Boromejského a svaté Alžběty Durynské, udělující almužny.

DSC_4189.JPG

Postranní sochy světců, udělujících almužnu

DSC_4182.JPG

DSC_4202.JPG

DSC_4183.JPG

Svatá Alžběta Durynská

DSC_4177.JPG

DSC_4201.JPG

DSC_4186.JPG

Svatý Karel Boromejský

Mezi těmito sochami je jehlancovitý pilíř o dvou etážích. Na spodní je reliéf pramene, tekoucího přes dvě mušle, ve spodní části se dělí do 5 ramen, z nichž každé je odzobeno jednou hvězdou.

DSC_4179.JPG

Reliéf pramene na hlavním podstavci pod centrální sochou

Na vrcholu v další mušli klečí na oblacích v gestu pokory svatý Jan Nepomucký – v ruce drží biret, druhou rukou přidržuje kříž s Kristem a hledí na nebesa.

DSC_4194.JPG

DSC_4191.JPG

DSC_4196.JPG

Svatý Jan Nepomucký

Vznik sousoší zachycuje kronikář František Josef Mannlicher v dubnu 1728. 5. dubna byl položen základní kámen ke statui, financované neznámým dobrodincem. O zřízení se staral Julius František Steickert, který měl k dispozici od onoho dárce 6 dukátů a 10 zlatých. 21. dubna byla socha naproti městskému špitálu osazena. Autor sousoší není uveden, ale pokládá se za něho sochař Jan Adam Dietz.

Hejtman Kraus zřídil fundaci, z níž byla udržována lampa, která měla hořet před sousoším každou středu, po jeho smrti se městská rada roku 1790 zavázala k řádnému dodržování zvyklosti.

Písemný popis pochází od mosteckého děkana P. Jsefa Elstnera, který pořídil roku 1837 soupis soch mostecké farnosti. V něm je podrobný popis alespoň jednoho z andělů s nápisem v kartuši, druhý už v té době chyběl. Toho roku byla Jezerní brána zbořena a sousoší bylo přemístěno na křižovatku ulic Jezerní, Soukenické a Na Ptáku.

Jak zmíněno u předchozího sloupu, snahy mosteckých v roce 1938 a 1939 o rekonstrukci všech soch vyšly naprázdno, i když i pro toto sousoší připravil akademický sochař Anton Schall z Teplic-Trnovan rozpočet.

DSC_4184.JPG

Detail výzdoby podstavců

Zřejmě v polovině šedesátých let 20. století se pilíř ocitl v lapidáriu na nádvoří mosteckého muzea, kde mělo proběhnout restaurování a nové osazení. 28. srpna 1967 akademičtí sochaři Františe Rada a Miroslav Zentner připravili rozpočet. Stav všech zde uskladněných soch byl více než tristní, obtížně se dohledávala původní podoba poškozených, neodborně rozložených a zarostlých částí různých sousoší. V roce 1968 byl sv. Jan Nepomucký (údajně na místo dovezený nezajištěný na korbě nákladního auta a do zahrady „složený“ prostým vysypáním sklápěčky) umístěn na novém stanovišti u muzea.

Při postupující demolici Mostu byly sochy přemístěny do Vtelna roku 1977 (1978?) a stav sousoší byl žalostný. Naštěstí roku 1978 akademičtí sochaři Karel Pauzer a Bořivoj Rak sloup kompletně restaurovali a ten byl umístěn u kostela Povýšení svatého Kříže. Umělecké dílo tu ale ohrožovaly větve a kořeny stromů rostoucích v jeho blízkosti a poškozovali ho vandalové.

Poslední zaznamenané restaurování provedli akademičtí sochaři Michael Bílek a Jan Kubrický v letech 2005 až 2008, kdy bylo sousoší vráceno zpět do Mostu, do blízkosti děkanského kostela.

DSC_4200.JPG

Informační cedulka na patě sousoší

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v DoksechSloup se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a sv. Václava v Mostě >>
Tagy