weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice ve Varnsdorfu

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Do knihy Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji se jednou skulpturou propracoval dokonce i Varnsdorf. Jedná se o sloup Nejsvětější Trojice na ulici Pohraniční stráže, kterému byl věnován II. díl osudů varnsdorfských pomníků a soch v Hlasu severu 23/2012 autorů Josefa Rybánského a Vandy Štemberové.

Ke sloupu se dá dojít po silnici „kočičích hlav“ buď od budovy základní školy na Východní (bývalá III. národní), nebo v opačném směru od Hrádku. Naproti odbočce do ulice Na Měkovině u domu čp. 2081/12 je mezi ploty zaklíněn sokl z hrubého lomového kamene, na němž se nachází 4 patníky, propojené dřevěným plůtkem. Uprostřed pak stojí samotný sloup, který je díky tomuto vyvýšení nad terénem a sousedícím parcelám částečně nepřístupný. Začlenění do zahrady domu provedl architekt Julius Heinrich Richter roku 1925, kdy byl dům postaven.

Situování sloupu v zahradě domu

Podle článku v HS sloup neznámého autora vznikl v roce 1773 jako připomínka epidemie v předchozích dvou letech, kdy ve Varnsdorfu zemřelo 419 obyvatel města (vzhledem k tomu, že poslední mor prošel Evropou v letech 1711-1715, muselo jít o nějakou jinou epidemii). Zmíněná kniha udává rok 1737 a dovolává se letopočtu na čelní straně římsy podstavce, s nějvětší pravděpodobností ale jde o chybu (viz foto). Písemně je poprvé zmiňován v soupise soch varnsdorfské farnosti 1837 s tím, že ho nechal postavit sedlák Anton Pallme, který ho také udržoval.

Těžko rozeznatelný letopočet na čelní hraně římsy

Na vrcholu sloupu je oboustranné sousoší tzv. Triumfální Nejsvětější Trojice s holubicí Ducha svatého pod nohama Boha Otce a Boha Syna. Rozeznání detailů chce ale velkou fantazii, socha je v bídném stavu, navíc na ní visí zbytky uschlé vegetace.

Několik pohledů na vrcholovou plastiku Nejsvětější Trojice

Podstavec je ze všech stran ozdoben výjevy ze Starého a Nového zákona v nízkém reliéfu. Na čelní straně nalezneme Ježíše přijímajícího křest v řece Jordánu, nad nímž se nachází nápis „Die Tauff Christi“ (Kristův křest). Nad ním je již zmiňovaný letopočet.

Reliéf na čelní straně podstavce

Na levé (tady podle mého pro změnu chybuje HS, který udává, že vpravo) straně je reliéf zobrazující motiv stvoření Evy s nečitelným nápisem.

Reliéf na pohledově levé straně podstavce.

Na straně pravé je Zvěstování Panně Marii s nápisem „Die Verkundigung“.

Reliéf na pohledově pravé straně podstavce.

K zadní straně jsem se nedostal, tam je prý Vyhnání z ráje s nápisem „Die Vetreibung von Paradies“. Všechny reliéfy jsou silně poškozené, místy jsou vidět i dlouhé praskliny.


Series Navigation<< Sloup Immaculaty a sloup svatého Josefa s Ježíškem u kostela sv. Petra a Pavla v Růžové (+ další sochy)Sloup Panny Marie v Kraslicích >>
Tagy