weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Floriána v Bezdružicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích stojí sloup svatého Floriána, který nechali místní vystavět v roce 1732.

Pokud jsem se u předchozí textu o sloupu ve Žluticích těšil z toho, že je k němu jak městský informační leták, tak spousta informací na netu i v mém oblíbeném encyklopedickém díle, pak nezbývá než konstatovat, že Plzeňský kraj bohužel nebyl dosud do roku 2015 zmapován a vydán. A selhávají i webové zdroje, všude se opakuje v podstatě jedna jediná věta…

Navíc jsem do tohohle městečka dorazil za vlezlého mrholení, studené zimy a v okamžiku rekonstrukce náměstí. Obešel jsem to, co se zdálo náměstím, kolem dokola a nepodařilo se mi objevit jedny jediné otevřené dveře, natož něco, co by se podobalo Infocentru. Na velmi strohém městském webu je sice zašumlána zpráva, že jak na Městském úřadě, tak v budově U Haranta jsou ke koupi propagační materiály, ale já nějak štěstí neměl. Nemohu tak tvrdit, zda aspoň tady vědí o historii sloupu něco víc, a musím si vystačit s tím málem, co je k nalezení a k vidění na místě. I když dostat se ke sloupu přes výkopy nebylo úplně jednoduché.

V roce 1730 zpustošil poněkolikáté městečko velký požár. Na ochranu před dalšími požáry byl na náměstí postaven sloup se sochou sv. Floriána. Barokní dílo o celkové výšce cca 6,5 m je vytvořeno z hrubozrnného pískovce. Ve spodní části sloupu jsou umístěny sochy zemských patronů sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Víta. Další požáry však následovaly.

To je z oficialit všechno, nikde ani zmínka o nápisech na sloupu (němčinář by z nich možná něco vyčetl), o autorech či donátorech. Jsem schopen poznat pouze tolik, že na nápisové straně volut pod sochami jsou jména příslušných světců.

Zdokladovaná oprava je k nalezení v evidenci Národního památkového ústavu – zde je zmíněna Zpráva o restaurování pamětního sloupu sv. Floriána z roku 1732 v Bezdružicích, vydaná v roce 1986. A další info lze nalézt v dokumentu o restaurátorských akcích NPÚ za rok 2011 v Plzeňském kraji – na str. 23 se uvádí „dokončení rozsáhlého restaurování architektury sloupu i sochařské výzdoby, sochy sv. Víta, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a vrcholové sochy sv. Floriana, rekonstrukce chybějících atributů světců dle historické fotodokumentace (ak. soch. a rest. Martina Niubo)výzdoby, sochy sv. Víta, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a vrcholové sochy sv. Floriana, rekonstrukce chybějících atributů světců dle historické fotodokumentace (ak. soch. a rest. Martina Niubo)„. A v městském zpravodaji se v roce 2012 plánovalo na 27. července 2012 slavnostní žehnání opraveného sloupu.

Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji, vydaná v roce 2015, se sloupu věnuje od strany 539 do strany 552.

Pilíř obeliskového tvaru, v němž dochází k propojení trojbokého velmi štíhlého obelisku s tvaroslovím pilíře s tím, že současně soklová etáž se zdvíhá z křivkovitě formovaného trojbokého půdorysu a že osy, na nichž stojí trojice soch v soklové části sloupu, jsou osazeny volutovým křídlem.

Na čelní straně pilíře ve spodní třetině nápis zvýrazněný černou barvou:

Diese Statuen
Ist zu Ehren
Des H. Florian
Von Allhieligen [recte Allhiesigen]
Inwohnern Vm
Abwendung Der
Feuers Brunst

Na pravé straně pilíře ve spodní třetině nápis zvýrazněný černou barvou:

In Dem Iahre Christi
Ao 1732
Ausgerichtet
Worden o Ihr
Viel H. Zugleich
Erbettet Vnf Daf [recte Vns Das]
Himmelreich

Na levé straně pilíře ve spodní třetině nápis zvýrazněný černou barvou:

Weseritz Bitt
Euch Von Herzen
Nehmt Euch Ihrer
Allzeit An Nicht
Verloft [recte Verlast] In Angst
Vnd Schmerzen
Alles Vbel Wendt
Von dann

Na části volutové konzoly pod sochou sv. Víta obtížně čitelný nápis zvýrazněný černou barvou:

O.H.
Vit
Vol […]
[…] W
[…] Vns
R […]

Na části volutové konzoly pod sochou sv. Václava obtížně čitelný nápis zvýrazněný černou barvou:

O.H.
Wentz
eslens
Die Ser [recte See]
likeit Er
bite Vns

Na části volutové konzoly pod sochou sv. Jana Nepomuckého obtížně čitelný nápis zvýrazněný černou barvou:

H:Ioha
nn Ne
pomuce
nus Vor
Schand
V spol Be
hite Vns

Z nápisů je zřejmé, že sloup byl postaven roku 1732 „zdejšími obyvateli ke cti sv. Floriána kvůli odvrácení ohně“. Na současné místo byla socha přemístěna v roce 1844, aby bylo získáno místo pro novou radnici (stávala mezi starou školou a panským dvorem).

V bezdružické farní pamětní knize je zápis o opravě v roce 1886. Restaurování pilíře proběhlo v roce 1964, provedli ho akademičtí sochaři Ludvík Kodym a Miloslav Starec. Kniha obsáhle cituje jak z předloženého rozpočtu, tak z restaurátorské zprávy ze 14. srpna 1964. Kontrola Krajského střediska státní památkové péče 10. září 1964 neměla námitek, pouze uložila Místnímu národnímu výboru zajistit kamenné sloupky pro upevnění řetězů kolem sousoší.

Od 5. září 1985 se začalo chystat nové restaurování, které provedl v roce 1986 akademický sochař Oldřich Drahotušský, z jehož zprávy ze 3. listopadu 1986 kniha opěr rozsáhle cituje.

Poslední dokladované opravy provedla v období 2010-2011 akademická sochařka Mgr. Martina Niubó. Citace z jejích zpráv zabírá prostor od strany 543 do strany 552.

Památkový katalog přidává zde -> technický popis vzhledu sloupu:

Na 3 konkávně vykrojených stupních je osazen dvoudílný sokl, vybudovaný nad půdorysem okoseného trojúhelníka, jehož horní část člení mělké niky s vloženými mušlemi a ukončuje masivní římsa, na nárožích podepřená vztyčenými volutami.

Na římse na profilovaných podstavcích jsou umístěny v živém pohybu komponované postavy sv. Jana Nepomuckého, Víta a Václava s obvyklými atributy, v bohatě modelovaném a zvlněném šatě.

Vlastní sloup ve tvaru komolého jehlanu ukončuje volutová hlavice, jeho dřík ve spodní části doplňují pamětní nápisy a horní pásková ornamentika. Na vrcholu sloupu je umístěna stojící, v kontrapostu komponovaná postava sv. Floriána v řasnatém plášti a s obvyklými atributy.

Nápisy pod sochami světců, na volutách soklu:

O.H. Wenzeslaus Die Seelikut Erbite Uns

H. Johann Nepomucenus Ver Schand V. Spott Behite Uns

Nápis pod sv. Vítem zcela nečitelný.

Nápisy ve spodní části sloupu:

Diese Statuen ist zu Ehren des H. Florian Von Allhiesigen Innohnenn Um Abwendung Der Fenerf – Brunst

In dem Jahre Christi A(nno) 1732 Aufgerichtet worden – Ihr Vier H. Zugleich Erbittef Uns das Himmelreich

Weseritz Bist Euch von Huzen nehm Euch Ihrem Alzeit An nicht Vertäst In Angst Und Ichmerzen Alles Übel Wendt Vonn dann

Na soklu sochy sv. Václava rytá iniciála S. ? L. F. Materiál pískovec.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie ve StříbřeSloup Nejsvětější Trojice ve Žluticích >>
Tagy