weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Horní Polici

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V blízkosti poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici u budovy arciděkanství před schodištěm na travnatém prostranství stojí jednoduchý sloup se sochou Madony.

O sloupu není známo vůbec nic, neexistenci archivních pramenů přiznává i kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v libereckém kraji, která na straně 88 uvádí přibližnou dobu vzniku v 1. čtvrtině 18. století a cituje restaurátorskou zprávu akademických sochařů Ladilava Šobra a Ladislava Pichla ze srpna 1976. Sloup byl tehdy z rozhodnutí odboru kultury ONV Česká Lípa přesunut na současné místo ze svahu pod kopcem při cestě do kostela. Stav sloupu i sochy byl podle ní katastrofální. Web obce dokonce tvrdí, že vrcholová socha už je pouze kopií. Dnešní stav není o moc lepší, než v tehdejší zprávě popsaný. V Památkovém katalogu sloup nefiguruje.

Sloup s Pannou Marií před vstupním schodištěm k poutnímu kostelu

27. 8. 2010


Series Navigation<< Sloup Panny Marie Polické v Horní PoliciSloup se sochou svatého Šebestiána v Žandově >>
Tagy