weby pro nejsevernější čechy

Sloup s kaplicí (boží muka) u kostela svatého Stanislava v Měrunicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Za kostelem svatého Stanislava v Měrunicích (na jeho jihozápadní straně) stojí ukryt pod stromem zbytek sloupu.

Sloup je popsán v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji na stranách 895 a 896 a byl evidovanou kulturní památkou:

Barokní sochařské dílo z roku 1712. Na cihlovém stylobatu se nachází kamenný hranolový sokl s jednoduchou římsou a letopočtem na přední straně. Sloup je opatřen ionskou hlavicí s lupeny, původně nesl kapličku.

O sejmutí památkové ochrany bylo rozhodnuto v roce 1987 pro špatný stav. Hodnotné části měly být vyjmuty a uloženy, ovšem jestli k tomu došlo a které to byly, dokument nezmiňuje. Bylo též doporučeno, aby sloup pro svůj až havarijní stav (sloup odpukává) nezůstal na volném prostranství.

Původní evidenční list památky z roku 1967 sloup popsal následovně:

Na cihlovém stylobatu kamenný hranolový sokl s jednoduchou římsou. Na přední straně letopočet 1712. Sloup s ionskou hlavicí s lupeny. Kaplička na sloupu vyvrcholena na sloupu železnou kovanou kytkou.

Výše zmíněná kniha uvádí:

Torzo sloupu se zobrazením Vzkříšeného Krista. Na čelní straně podstavce rytý letopočet „ANNO // 1712“.

V archivních pramenech je sloup pouze v soupise soch měrunické farnosti z 15. listopadu 1835 – Vzkříšení Kristovo z plechu je dlouhý kulatý sloup na čtverhranném velkém postamentu z kamene. Sloup stojí na obecním pozemku u kostela a říká se mu Holečkova boží muka (Holletschkens Marter). Původce je neznámý, udržují ho majitelé domu čp. 72, aktuálně Matthias Kühnl.

V červnu 2008 sloup po značně neodborné opravě. Čerstvě nabílen, četná mechanická poškození, modelace velmi přeměněna, zvláště v partii hlavice.  V roce 2010 vrstvy cementu, nanesené na hrany a profilace, praskají a jsou příčinou degradace původního kamene. Sloup je v havarijním stavu.

Jak je vidět na fotkách, nic moc se za dlouhé roky nezměnilo. Sloup je rozpraskaný po celé délce ze všech stran.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v TřebenicíchSloup Panny Marie v klášteře v Oseku >>
Tagy