weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Místě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

U kostela svaté Trojice v obci Místo stojí pískovcový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice Triumfální.

Jen co jsem dofotil v obci Místo první nalezený sloup, udělal jsem v podstatě náhodou krok do strany a s překvapením zjistil, že u kostela skryt mému zraku za vzrostlým stromem stojí další světecký sloup. Ten je ovšem podle knihy Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji (strany 328 a 329) jediný zdejší, původní. Kromě roku vzniku, který je uveden i na zadní straně podstavce sloupu (1724), se o jeho historii ale vlastně nic neví. Je pouze uveden v soupise soch farnosti 26. ledna 1836, tehdy ovšem stál na náměstí. Na své nové místo se dostal až někdy po druhé světové válce (fotografie v knize zachycují sloup na náměstí ještě v roce 1965).

V památkovém katalogu je popsán zde ->

Barokní skulptura je dle chronogramu z roku 1724. Trojiční sousoší ve vrcholu hladkého sloupu je osazeno na hranolovém soklu. Figurální část znázorňuje Otce (označen trojúhelníkem), Syna se svatozáří a Ducha Svatého v podobě holubice.

Původní evidenční list památky říká:

Na hranolovém soklu s nápisem TIBI UNI IN TRISE SIT SEMPITERMA GLORIA DEO PATER ET FILIO SPIRITU SANCTO 1824. Vysoký dřík s kompositní hlavicí, na vrcholu skupina na oblaku sedících postav Krista a Boha a pod nimi v oblaku holubice – sv. Duch.

 

DSC_6836.JPG

Sloup Nejsvětější Trojice v parčíku u kostela

V roce 2008, kdy byl pro potřeby knihy dokumentován, byl sloup v bídném stavu – chyběly části soch, sloup praskal a byl silně nakloněný. Dnes je po restaurování, ovšem povinná cedule s logem EU ani neuvádí rok, natož nějaké podrobnosti. Tudíž je možno konstatovat pouze to, že aktuálně sloup i socha vypadají velmi dobře.

DSC_6825.JPG

Podtstavec sloupu s podkladovou plochou

DSC_6823.JPG

Cedule, svědčící o nedávno proběhlém restaurování sloupu

DSC_6822.JPG

DSC_6833.JPG

Vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice

DSC_6830.JPG

Pohled na sousoší ze zadní strany

DSC_6832.JPG

Detail podstavce pod sochou na vrcholu sloupu

DSC_6824.JPG

Nápis s kryptogramem na čelní straně podstavce

DSC_6826.JPG

Pohled na boční stranu podstavce

DSC_6827.JPG

Letopočet na zadní straně podstavce

DSC_6837.JPG

Celkový pohled na sloup

Series Navigation<< Sloup s kaplicemi v MístěSloup se sochou Ukřižovaného v Místě >>
Tagy