weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Chodově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na náměstí, které se nachází v Chodově na místě křížení ulic Komenského a Staroměstské, je aktuálně k vidění pískovcový sloup se sochou Panny Marie.

Hovořit u tohoto sloupu o jeho aktuální pozici není od věci, zaskákal si za dobu své existence z místa na místo už mnohokrát.

Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji se osudy sloupu zabývá na stranách 139 až 142, mnoho informací je ke studiu na webu Památky a příroda Karlovarska a sem tam se najde i další info. Něco se najde i v Památkovém katalogu. A neměl bych zapomenout na úžasné dílo o Sokolovsku.

Raně barokní sloup nechal postavit v roce 1675 tehdejší držitel zdejšího panství Jan Vilém (Johann Wilhelm) z Plankenheimu, autor je neznámý. Původně stával na významném rozcestí při cestě do Vintířova na jihozápadním okraji tehdejší vsi Dolní Chodov (Unter Chodau). Dne 16. července 1675 byl sloup slavnostně vysvěcen. Další lokace nená zcela jasná, farní pamětní kniha, vedená od roku 1735 popisuje, že sloup stojí u Procherova domu.

Celkový pohled na sloup Panny Marie v Chodově

Někdy ve druhé polovině 19. století byl sloup patrně z důvodu výstavby dnešní Tovární ulice (Fabriksstrasse) k areálu místní porcelánky přenesen a umístěn před obytnou budovou zemědělské usedlosti čp. 155 Christlův dvůr (Christlhof) v Nerudově ulici (snad 1898). Někdy před rokem 1927 byl sloup opět přestěhován, jak vyplývá z textu publikace Antona Gnirse, v níž píše, že sloup se nacházel původně při Tovární ulici, nyní nedalko odtud proti domu čp. 157 v jedné domovní zahrádce.

Po vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být sloup udržován a postupně chátral. Dne 3. května 1958 byl zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 28083/4-599. Z důvodu demolice usedlosti a stavebních prací během výstavby nového městského autobusového nádraží však musel být mariánský sloup v roce 1975 znovu přemístěn, tentokrát do zahrady dnes již rovněž zbořeného protějšího domu čp. 156 ve stejné ulici (dnes Havlíčkově). Při příležitosti transferu byl tehdy sloup se sochou Panny Marie restaurován Janem Bradnou (výše zmíněná kniha cituje z restaurátorské zprávy). Neudržovaný mariánský sloup však z důvodu zvýšeného provozu v těchto místech při budování sídliště v Luční ulici znovu chátral. V říjnu roku 1991 byl nakonec sloup vandalsky poškozen a vrcholová socha Panny Marie odcizena. Torzo sloupu bylo uloženo v prostorách Technických služeb.

Čelní pohled na sloup Panny Marie

Roku 1994 byl poničený sloup celkově restaurován akademickými sochaři Janem Bradnou a Jiřím Novotným včetně vytvoření repliky vrcholové plastiky z umělého kamene podle dochované historické ikonografie. Obnovený sloup se sochou Panny Marie byl následně znovu přenesen a postaven na současné místo do centra města. V roce 2002 provedl restaurování sloupu akademický sochař Martin Široký ve spolupráci s akademickou sochařkou Vandou Bukovinskou a akademickým malířem Františkem Olivou. Původně plánované osazení kovaného zábradlí nebylo realizováno.

V roce 2013 přistoupilo město k další celkové renovaci sloupu se sochou Panny Marie za přispění z rozpočtu z Fondu malých projektů Euregia Egrensis, během které byl mariánský sloup odborně zrestaurován a prostranství doplněno zdobným kovovým plůtkem.

Nově zřízené schody pod soklem sloupu, kolem nich záhon, ohraničený kovovým plůtkem

Rostlinným dekorem bohatě zdobený pískovcový sloup na hranolovém podstavci zakončuje masivní patka s mohutně vysazenou římsou, na níž spočívá socha Panny Marie.

Detaily rostlinného dekoru na tělese sloupu

Hlavice sloupu pod vrcholovou sochou

Socha modlící se Panny Marie na vrcholu sloupu

Korintský sloup, levotočivě obrůstaný vegetačním stonkem s olistěním (vavřín?), spočívá na pískovcovém hranolovém soklu s římsou, jehož boky zdobí reliéfy. Na čelní straně v rozích soklu okolo erbu Planckenheimů: “H,W,V,P” (Hans Wilhelm von Planckenheim). Levý bok soklu zdobí: ”MRA”. Pravý bok soklu má kolem stylizovaného květu v horní části nápis ANNO a v dolní letopočet 1675. Zadní stranu soklu zdobí nápis “IHS” s reliéfy planoucího srdce a kříže.

Podstavec sloupu s erbem a monogramem donátora na čelní straně

Vročení sloupu na pravém boku soklu

Kryptogram MARIA na levém boku soklu

Zkratka jména Ježíš doplněná křížem a hořícím srdcem na zadní straně soklu

Sloup s podstavcem je postaven na třech kamenných stupních, složených z hranolových žulových bloků s mírně zkosenou horní plochou. Kolem objektu je dnes vytvořen nízký zdobný kovový plůtek a vnitřní plocha upravena do podoby okrasného záhonu.

Kamenné stupně pod sloupem a zahradní úprava bezprostředního okolí

Vrcholová socha modlící se Panny Marie v podživotní velikosti je prostovlasá, s hlavou mírně zakloněnou, rukama sepjatýma na prsou, s levou nohou v kontrapostu. Je oděna ve volný, do stran rozevlátý šat. Matka Boží stojí na stylizovaném plastickém obláčku s hlavičkou andělíčka na přední straně.

Atypicky ztvárněná plastika zobrazující Pannu Marii byla v lidovém podvědomí dlouho považována za sochu sv. Veroniky.

Sloup Panny Marie

Series Navigation<< Sloup se sochou svatého Josefa s Ježíškem v ÚdlicíchSloup Panny Marie v Hořicích >>
Tagy