weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Ostrově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Druhým sloupem v Ostrově je raně barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1685 v severozápadní části Starého náměstí. Staré náměstí se nachází v centru historické části města Ostrov v blízkosti zámku, parku s Letohrádkem (galerie umění) a kláštera Piaristů. Protiváhu této části města tvoří pravoúhlá socreál architektura sovětského typu kolem Mírového náměstí.

Ale zpět ke sloupu. Jeho popis je v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji na stranách 81 až 84, mnoho dalších podrobností je na webu o památkách a přírodě Karlovarska zde ->.

Staré náměstí v Ostrově se sloupem Panny Marie při Michaelské pouti 2014

Sloup Panny Marie

Mariánský morový sloup nechali postavit ostrovští měšťané v roce 1685 jako vyjádření díků za ochranu před morem a ke cti císaře Leopolda I. a vévody Julia Františka Sasko Lauenburského. Jde o práci neznámého autora. Písemně je sloup zmiňován až roku 1837 v soupise soch ostrovské farnosti. Dne 3. května 1958 byl sloup se sochou Panny Marie zapsán na státní seznam kulturních památek. Dokladované opravy sloupu proběhly 1907, 1931 (600 let města), 1992. Detaily o posledním zásahu, při němž byl konstatován katastrofální stav vrcholové sochy, jsou podrobně popsány ve zmíněné knize, včetně citací z restaurátorských zpráv. V roce 2009 přistoupilo město k další celkové rekonstrukci mariánského sloupu nákladem 281 tisíc Kč. Během oprav bylo provedeno statické zajištění sloupu, plastické doplnění kamenných artefaktů, očištění a barevná retuš kamene, kovářské opravy lucerny a oplocení sloupu a přespárování původní dlažby.

Žulový sloup s kopií sochy Panny Marie z umělého kamene

Kovová lucerna na sloupu

Na vrcholu sloupu dnes můžeme vidět pouze kopii barokní sochy Korunované Panny Marie vyrobenou z umělého kamene. Originál pracně restaurované barokní pískovcové plastiky, který se zachoval, je od roku 2007 umístěn v interiéru klášterního kostela Zvěstování Panny Marie na západním okraji historického Ostrova, kam byl přenesen z Letohrádku v zámeckém parku.

Vysoký hladký válcový sloup je umístěn na hranolovém podstavci, obklopeném schodištěm a balustrádou (vše žula). Na čelní straně ve spodní části sloupu je umístěna kovová lucernička (ve výše zmíněném soupisu soch farnosti se o ní píše, že svítila denně z příspěvků dobrodinců a majitele domu č. 40 Wenzela Leinera). Na podstavci se dochovaly latinské nápisy, popisující důvody postavení sloupu. Zvláštní je, že v knize i na webu jsou (p)opsány čtyři nápisy ze všech čtyř stran podstavce, ale jak je snad vidět na připojených fotografiích, rozeznatelná písmena jsou jen na dvou stranách, dvě další plochy vypadají zcela „hladce“.

Podstavec sloupu s nápisem

Sloup, umístěný na třech schodových stupních, je obklopen kovovým plůtkem. Ten sem byl umístěn roku 1990 z městského hřbitova náhradou za původní, který se ztratil.

Z pískovce je dnes pouze hlavice sloupu, protože samotná socha Panny Marie, jak již výše řečeno, je kopií z umělého kamene – výdusku. Plastika představuje světici s dlouhými rozpuštěnými vlasy a pozlacenou korunou na hlavě, oděnou v dlouhých šatech. Na levé ruce má světice posazeného malého Ježíška s pozlacenou korunkou na hlavě a královským jablkem s pozlaceným křížkem v pravé ruce. Pravou rukou podává Marie dítěti hrozen vinné révy, který představuje vykupitelské dílo, jež Ježíš Kristus vykonává a na němž se Panna Marie spolupodílí.

Pískovcová hlavice sloupu

Kopie sochy Panny Marie s Ježíškem na vrcholu sloupu

Originál sochy Panny Marie v expozici v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie:

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v BíliněSloup Nejsvětější Trojice v Ostrově >>
Tagy