weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Kraslicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Občas si člověk ani neuvědomí, že jeho objektivem prošel artefakt, který je také předmětem encyklopedického díla Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře. Při listování dílem o Karlovarském kraji jsem narazil na zmínku o Kraslicích. Když jsem v Kraslicích byl, pochopitelně jsem novorománský děkanský chrám Božího těla z let 1893 až 1896 fotil, stejně jako jeho okolí. Nevědomky jsem ak zaznamenal i mariánský sloup, který se nachází před kostelem (společně se sochou svatého Jana Nepomuckého).

Sloup, vytvořený z pískovce, vznikl zřejmě někdy v období 1715-1730, první písemná zmínka o něm je až v soupisu soch kraslické farnosti z roku 1858. K první doložitelné opravě došlo v roce 1938 po namalování fasády kostela, kdy se se Státním památkovým úřadem diskutovalo o možnosti nátěru sochy olejovými barvami, s čímž úřad prudce nesouhlasil.

Za možného autora sochy považuje zmíněná kniha Johanna Karla Stülpla (1668-1735), chebského sochaře, který je spojován se sloupem Nejsvětější Trojice v Lokti.

Podstavec nese reliéfní zobrazení čtyř evangelistů, ovšem postavy byly „opravovány“ pemrlicí a tak zmizela většina původní výzdoby, barvy jsou vidět už jen náznakově.

Sloup je kulturní památkou:

Barokní mariánský sloup stojí na zdvojeném hranolovém soklu s bohatě profilovanými římsami. Spodní část soklu je na všech stranách zdobena reliéfy evangelistů s jejich symboly. Na čelní straně je sv. Matouš, na levé straně sv. Jan, na pravé sv. Marek a na zadní sv. Lukáš. Vysoký hladký sloup s entazí a akantovou hlavicí tvoří podnož sochy Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty). Postava je hybná, roucho rozevláté a řasené, ruce sepjaty. Panna Marie hledí mírně k zemi, na hlavě má gloriolu. Stojí na zeměkouli, která je obtočena hadem, který má v tlamě jablko.

materiál: hrubozrnný pískovec socha – jemnozrnný pískovec

Dle knihy Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945 byly reliéfy apoštolů původně polychromovány. Taktéž upozorňuje na silnou erozi pískovce, která ohrožuje čitelnost ikonografie: „Sféra s hadem jsou již notně degradovány„.

Vrcholová socha Panny Marie

Reliéfy evangelistů na podstavci sloupu

Svatý Matouš

Svatý Marek Evangelista

Svatý Lukáš

Svatý Jan Evangelista


Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice ve VarnsdorfuSloup se sochou Krista Salvátora v Jablonném v Podještědí >>
Tagy