weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Kraslicích

This entry is part 138 of 151 in the series Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Občas si člověk ani neuvědomí, že jeho objektivem prošel artefakt, který je také předmětem encyklopedického díla Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře. Při listování dílem o Karlovarském kraji jsem narazil na zmínku o Kraslicích. Když jsem v Kraslicích byl, pochopitelně jsem novorománský děkanský chrám Božího těla z let 1893 až 1896 fotil, stejně jako jeho okolí. Nevědomky jsem ak zaznamenal i mariánský sloup, který se nachází před kostelem (společně se sochou svatého Jana Nepomuckého).

Sloup, vytvořený z pískovce, vznikl zřejmě někdy v období 1715-1730, první písemná zmínka o něm je až v soupisu soch kraslické farnosti z roku 1858. K první doložitelné opravě došlo v roce 1938 po namalování fasády kostela, kdy se se Státním památkovým úřadem diskutovalo o možnosti nátěru sochy olejovými barvami, s čímž úřad prudce nesouhlasil.

Za možného autora sochy považuje zmíněná kniha Johanna Karla Stülpla, chebského sochaře, který je spojován se sloupem Nejsvětější Trojice v Lokti.

Podstavec nese reliéfní zobrazení čtyř evangelistů, ovšem postavy byly „opravovány“ pemrlicí a tak zmizela většina původní výzdoby, barvy jsou vidět už jen náznakově.

Vrcholová socha Panny Marie

Reliéfy evangelistů na podstavci sloupu

Svatý Matouš

Svatý Marek Evangelista

Svatý Lukáš

Svatý Jan Evangelista


Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice ve VarnsdorfuSloup se sochou Krista Salvátora v Jablonném v Podještědí >>
Tagy