weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Holanech

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Je to zvláštní, ale občas selže i tak výtečný pramen, jako je encyklopedický souhrn knih Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře. V díle, věnovaném Libereckému kraji se mi o sloup v Holanech nepodařilo najít ani čárku… Je tedy potřeba spolehnout se na internetové zdroje, které ovšem příliš podrobné nejsou:

Na náměstí v Holanech stojí Mariánský sloup, na který byla provedena sbírka v letech 1815-1816. Mariánský sloup vyhotovil sochař Antonín Wagner. Později v roce 1882 byl znovu po poškození obnoven a zároveň byla na vrchol dána socha Panny Marie.

Sloup se sochou Panny Marie

Z toho ovšem příliš nevyplývá, zda byl původně sloup před kostelem sv. Máří Magdalény bez sochy, nebo v onom roce 1882 došlo k její výměně…

Informační cedule na patě sloupu působí docela zvláštně, zmiňujíce výstavbu prodejny potravin, kulturního domu či rodinných domků. Sám sloup není v příliš dobrém stavu, základna je plná prasklin, patice pod sochou je silně erodovaná, a římsa soklu je omlácená. A to je tak bohužel vše, co ke sloupu mohu konstatovat (nic se nedá najít ani v on-line Památkovém katalogu).

Poškozený sokl sloupu

Infocedule na podstavci sloupu

Pískovcová hlavice, nesoucí vrcholovou sochu

Panna Marie na vrcholu sloupu v Holanech

Stav sloupu v dubnu 2020 je zcela jiný, než v roce 2014. V průběhu roku 2019 proběhly restaurátorské práce. Sice se toho příliš zjistit nedá, ale aspoň  něco – poptávka byla zveřejněna v červnu 2019, v červenci zastupitelstvo schválilo zhotovitele. Usnesení uvádí „firma Bc. Jan Fedorčák (restaurátor) – část restaurátorské práce kamenické (sloup) 198.720,- Kč vč. DPH„. Tento restaurátor pochází z České Lípy a v regionu již zanechal znatelnou stopu (Mimoň, Zákupy, Česká Kamenice a další).

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v OstrověSloup Panny Marie v Milhostově >>
Tagy