weby pro nejsevernější čechy

Sloup Immaculaty a sloup svatého Josefa s Ježíškem u kostela sv. Petra a Pavla v Růžové (+ další sochy)

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V roce 2013 jsem poprvé zavítal do Růžové, zato hned několikrát. A nemohl jsem přehlédnout, že před místním kostelem je bohatá sochařská výzdoba, díky čemuž se do svazku Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji dostala obec hned dvakrát. Osudy barokního kostela jsou přímo vzor toho, jak jsme se dokázali „starat“ o dědictví po předcích. Kdo se chce o stavbě, povstalé doslova z popela, dozvědět víc, nezbývá než doporučit, aby si sehnal knížečku Kostel sv. Petra a Pavla v Růžové (1712-2012) autorského kolektivu Martin Barus, Marcel Hrubý, Václav Zeman. Mně se podařilo ji opatřit přímo v kostele při letních koncertech, přestěhovaných sem ze Srbské Kamenice.

Interiér kostela sv. Petra a Pavla

Informační cedule před kostelem

Předmětem našeho aktuálního zájmu je ovšem exteriér, konkrétně jeho část. Na průčelí kostela ve výšce sice stojí sochy svatého Petra  (vlevo s klíčem) a svatého Pavla (vpravo s mečem) a na dvouramenném schodišti před kostelem svatý Vojtěch a svatý Jan Nepomucký, „sloupové“ podmínce ale vyhovují jen další dvě zde umístěné sochy.

Průčelí kostela sv. Petra a Pavla

Vpředu svatý Vojtěch, nahoře na průčelí svatý Petr

Vpředu svatý Jan Nepomucký, nahoře na průčelí svatý Pavel

V trávníku před schodištěm stojí vlevo sloup se sochou Panny Marie, vpravo svatý Josef s Ježíškem. U obou soch je autor neznámý a jejich vznik je kladem do poloviny 18. století. Jediná písemná zmínka o nich pochází z roku 1835 ze soupisu místních soch. V knize je zmiňováno ohrožení pravé sochy větvemi blízkého stromu, ten už byl ale pokácen, takže přímému pohledu na celé schodiště nic nebrání.

Panna MariaImmaculata, sloup před schodištěm vlevo

Detail sochy Panny Marie, v pozadí  svatý Vojtěch

Svatý Josef s Ježíškem

Svatý Josef, v pozadí svatý Jan Nepomucký


Series Navigation<< Sloup Panny Marie v kašně v České KameniciSloup Nejsvětější Trojice ve Varnsdorfu >>
Tagy