weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Litvínově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Skryt za kostelem sv. Michaela archanděla stojí v Horním Litvínově barokní obláčkový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice ze zrušených Libkovic.

V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji je sloupu neznámého autora věnován prostor od strany 768 do strany 771. Podle datace v jedné z kartuší pochází sloup z roku 1739, ostatní nápisy jsou zničeny a nečitelné.

Kostel sv. Michaela archanděla v Horním Litvínově

Sloup Nejsvětější Trojice ve Voigtových sadech

Sloup Nejsvětější Trojice ve Voigtových sadech za kostelem sv. Michaela archanděla

Sloup Nejsvětější Trojice ve Voigtových sadech za kostelem sv. Michaela archanděla

Trojiční sloup stojí uprostřed bývalého hřbitova za farním kostelem (dnes Voigtovy sady). Dílo z roku 1739 stálo původně v nedalekých Libkovicích, na současné místo byla přeneseno v rámci jejich likvidace kvůli těžbě hnědého uhlí.

Poničený podstavec sloupu

Poničený podstavec sloupu

Kartuše na podstavci sloupu

Datace sloupu na podstavci

Poničené nečitelné nápisy v kartuších podstavce

Poničené nečitelné nápisy v kartuších podstavce

Schody pod podstavcem sloupu

Sloup poprvé podrobněji zmiňuje soupis soch farnosti Mariánské Radčice ze 25. listopadu 1835 – 32 stop vysoká pyramidová statue ke cti Nejsvětější Trojice… Na špici této statue, která je celá mistorvksy vyzdobena mnoha okrasami andělů, spočívá velká koule, u jejíž přední strany je osazen symbol Ducha svatého, totiž holubice. Nad koulí spočívá Bůh Otec, držící v pravé ruce žezlo, a Bůh Syn, objímající kamenný kříž.

Další soupis, pořízený v letech 1842-44, uvádí, že sloup prý postavil v roce 1742 pan Anton Franz Frank, rodák z Libkovic, bývalý panský inspektor u Jeho Excelnce p. hraběte z Ogilvi v Leipersdorfu v Rakousích.

Farní kniha z roku 1919 uvádí, že sloup byl házením kamenů zbaven všech ornamentů.

Detail obláčkové výzdoby sloupu

Detail obláčkové výzdoby sloupu

V roce 1974 byl sloup přemístěn na současné místo a při té příežitosti restaurován akademickým sochařem Františkem Radou. Ve své zprávě uvádí, že sloup stál původně na dvou masivních stupních, z nichž se některé díly ztratily, a celý sloup byl velmi poškozen. Došlo k roztrhání některých částí vlivem koroze čepů, nesl stopy projektilů a byla do něho vyryta řada nápisů a iniciál. K jeho částečné rekonstrukci došlo podle staré fotodokumentace, některé části musely být vymodelovány znovu ze vhodného náhradního pískovce.

Obláčkový sloup s vrcholovou sochou Nejsvětější Trojice

Obláčkový sloup s vrcholovou sochou Nejsvětější Trojice

Obláčkový sloup s vrcholovou sochou Nejsvětější Trojice

Obláčkový sloup s vrcholovou sochou Nejsvětější Trojice

Celkový pohled na sloup Nejsvětější Trojice

V roce 200 provedl nové restaurátorské práce akademický sochař Bořivoj Rak., z jehož zpávy kniha cituje.

Vrcholová socha Nejsvětější Trojice

Vrcholová socha Nejsvětější Trojice

Obláčkový sloup s vrcholovou sochou Nejsvětější Trojice

Vrcholová socha Nejsvětější Trojice

Vrcholová socha Nejsvětější Trojice

Bohužel sloup v částečném skrytu před zraky veřejnosti dál trpí, na podstavci jsou nastříkána graffiti a celý sloup nese stopy dalšího rytí iniciál. Kámen podléhá ve velkých plochách povrchové korozi, znatelné jsou výkvěty solí a porost mechy.

Series Navigation<< Sloup svatého kříže v TřebušíněSloup svatého Antonína Paduánského v Ústí nad Labem >>
Tagy