weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Lokti

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V Lokti nad Ohří není jen jeden světecký sloup (na náměstí), další, byť podstatně skromnější, se nachází u vstupu na místní hrad. V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji je mu věnován prostor stran 162 až 163, jinde se o něm zmínka najít nedá.

Jedná se o jednoduchý sloup se sochou Panny Marie (Immaculaty) z Dolního Rychnova na Sokolovsku, odkud byl na hrad v Lokti přemístěn při likvidaci obce v důsledku důlní činnosti. Jednotlivé části byli v roce 1973 restaurovány a následně sloup umístěn před pokladnou u vstupu do hradu, kde se nachází dodnes. Socha Panny Marie je z pískovce, zbytek sloupu (schody, podstavce, sloup) je žulový.

Z restaurátorské zprávy (František Pašek, Zdeněk Šejnost) vyplývá, že stav sloupu i sochy byl žalostný. Jediné, co se o něm vlastně dá zjistit, je skutečnost, že v kartuši podstavce je uvedeno vročení „ILW 1770“.

Sloup Panny Marie před pokladnou u vstupu do hradu

Detail vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty

Detail podstavce sloupu s takřka nečitelným vročením

Sloup před hradem

Pohled na vrcholovou sochu Panny Marie zezadu

Series Navigation<< Sloup svatého Floriána v ChomutověSloup Nejsvětější trojice v Lokti >>