weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Františka z Assisi u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

U děkanského kostela nanebevzetí Panny Marie v Žatci, který stojí na Hošťálkově náměstí za Městskou radnicí, je soch plno. Společně se samotným kostelem a jeho schodištěm tvoří areál kulturní památky.
Při pohledu z náměstí jde zprava o sochy sv. Františka z Assisi, sv. Judy Tadeáše, sousoší Panny Marie, sv. Norberta, sv. Pavla, sv. Petra, sv. Jana Nepomuckého, sv. Maří Magdaleny, na druhé straně kostela na Žižkově náměstí pak sochy sv. Afry a sv. Václava.

Památkový katalog praví:

Barokní pískovcovou sochu z 1. pol. 18. stol. tvoří sokl a figura muže. Světec má na sobě františkánské řeholní roucho přepásané šňůrou s uzly a u pasu zavěšeným růžencem. Na pravé ruce má položen kříž s korpusem. V levé ruce drží u pasu lebku.

Series Navigation<< Socha sv. Judy Tadeáše u kostela Nanebevzetí Panny Marie v ŽatciSloup se sochou Ukřižovaného v Žatci >>
Tagy