weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Jana Nepomuckého v Žatci

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Cestou od Chrámu chmele a piva v Žatci do Křížovy vily, které je součástí zdejšího muzea, můžete projít přes případně pojmenované Chmelařské náměstí, na němž se nachází sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Pro informace nezbývá než opět sáhnout po knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, kde jsou mu věnovány strany 696 a 697.

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého na Chmelařském náměstí

Pískovcový sloup neznámého autora dal podle dnes takřka nečitelného nápisu na podstavci postavit 7. července 1700 Franz Florian W. Pasman.

Nápis na podstavci se vročením sloupu

V soupise soch žatecké farnosti z března 1836 je sloup evidován na tehdejším Dobytčím trhu a socha popsána „v malých rozměrech“. Z toho se usuzuje, že mohla být při opravě 1884, kterou dokladuje další nápis na podstavci, vyměněna za jinou. Víc se o sloupu neví.

Záznam o opravě sloupu na jeho podstavci

Svatý Jan Nepomucký

Pohled na zadní stranu sochy

Ozdobná hlavice na vrcholu sloupu pod sochou

Podstavec vypadá hodně zanedbaně, ale kniha tento stav uvádí již v roce 2008. Popisuje jak opravované trhliny, tak negativně působící vzlínající vodu a možnou salinitu.

Podstavec sloupu

Celkový pohled na umístění sloupu na náměstí

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v ŽatciSocha sv. Václava u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci >>
Tagy