weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Okounově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V obci Okounov na Chomutovsku stojí mezi kostelem sv. Vavřince a Obecním úřadem na zahradě domu č. p. 2 torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem a dvojicí světců.

V obci, kde dnes žije cca 350 obyvatel, taková památka docela překvapí, nicméně historie místa vypovídá o tom, že to nebylo vždycky jen běžné a zapomenuté místo.

Silnice kolem hřbitova a kostela sv. Vavřince v Okounově

O sloupu se toho moc neví, v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji jsou mu věnovány strany 350 a 351, většinu místa zabírají fotografie, textu je málo. Autor sloupu není znám, podle datace na podstavci pod Pannou Marií pochází z roku 1707. V soupise soch okounovské farnosti ze 31. října 1835 je zhruba popsána původní podoba sloupu, který údajně nechal zřídit Mathes Plachta, místní truhlářský mistr uprostřed vsi u obecního rybníka pod velkou lípou.

Pohled na současné umístění soch na pozemku zahrady

Dnes stojí tři samostatné podstavce se sochami na společném soklu, obloženém kamennými deskami. Uprostřed stojí Madonna na krycí desce hlavice z nedochovaného sloupu. Na čelní straně jejího podstavce je mělká nika a nad ní letopočet 1707, podle knihy je na zadní straně vyryt monogram IHS.

Jedná se o kulturní památku:

Soubor plastik sv. Štěpána, sv. Vavřince a Madony s Jezulátkem stojících v kontrapostu pochází z roku 1707, jak prozrazuje datace na hranolových soklech členěných profilovanými římsami a vyrůstajícími z trojdílné podezdívky.

socha Panny Marie

Plastika znázorňující Madonu s Jezulátkem na levici, oděnou ve zřaseném rouchu, s korunou na hlavě, stojící v kontrapostu, pochází z roku 1707 a byla původně umístěna na sloupu, jehož dřík dnes chybí, a tak spočívá pouze na hranolovém soklu.

socha sv. Štěpána

Plastika znázorňující světce stojícího v kontrapostu, oděného v jáhenském rouchu se zřasenou draperií, držícího na dlani pravice knihu s kameny, pochází z roku 1707 a je umístěna na hranolovitém soklu členěném profilovanými římsami.

socha sv. Vavřince

Plastika znázorňující světce stojícího v kontrapostu, oděného v tradičním mnišském rouchu se zřasenou draperií, s pravou rukou položenou v gestu na hrudi, pochází z roku 1707 a je umístěna na hranolovitém soklu členěném profilovanými římsami.

Celkový pohled na sochu Panny Marie s Ježíškem se zřetelnou polychromií

Detail Madonny, držící Ježíška s jablkem

Nika v podstavci, nad ní letopočet 1707

Původní hlavice nedochovaného sloupu

Panna Marie s žezlem

Vlevo stojí socha svatého Štěpána, na podstavci je nápis S: / Stephane / ora pronobis.

Svatý Štěpán

Nápis na podstavci

Svatý Štěpán

Vpravo svatý Vavřinec, na podstavci obdobný nápis: S: / Laurenti / ora pronobis.

Svatý Vavřinec

Nápis na podstavci

Svatý Vavřinec

Na sochách je dodnes překvapivě částečně znatelná jejich původní barevnost.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie u ČernýšeSloup Panny Marie v Hradci Králové >>
Tagy