weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Jana Nepomuckého v Roudnici nad Labem

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

U křižovatky ulic Řipská, Riegrova a Michálkova nedaleko Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem stojí sloup svatého Jana Nepomuckého.

Sloup, kterému pozadí tvoří barokní sýpka, je kulturní památkou a je popsán v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji na stranách 558 až 560.

Dílo neznámého autora vzniklo podle datace na soklu sloupu v roce 1721. Žádný písemný doklad neexistuje. Nápis na památce informuje, že „Ku cti a slávě sv. Jana Nepomuckého socha tato obnovena v roce 1854 nákladem Jana Hejhala, níž. vrchního lesmistra panství roudnického“. Pokračování nápisu z roku 1905 praví, že „nákladem Jeho Jasnosti knížete Ferdinanda Zdeňka z Lobkovicz, vévody na Roudnici“ proběhla další obnova.

V roce 1967 sloup opravovali akademičtí sochaři Ladislav Pícha a Josef Dušek, kniha cituje z jejich restaurátorské zprávy: „Sloup se sochou o celkové výšce 7 m byl v minulosti několikrát opravován. Při poslední opravě v r. 1905 byl také přemístěn na dnešní stanoviště. Architektura sloupu i socha jsou provedeny z mšenského pískovce dosti nepečlivě vybraného. Hlavně touto skutečností lze snad vysvětlit značná poškození… Zjistili jsme značný výkyvný pohyb sloupu, který má původ v chatrném základu.

V roce 1990 byla uzavřena smlouva na restaurování s akademickými sochaři Jiřím Novákem a Taťánou Konstantinovnou. Ti v rozpočtu konstatovali, že „kámen do hloubky zvětralý, místy rozpadlý, staré vysprávky uvolněny, hlavice roztržená„. Části sloupu byly nahrazeny kopií z přírodního kamene. Pokračovací smlouva byla uzavřena 3. září 1992.

Již v roce 2009 kniha konstatuje: Podstavec sloupu na dvou stupních, souvisle porostlých vegetací od mechů a lišejníků až po vyšší rostliny. Povrch celé památky kryjí nečistoty a zbytky starých povrchových úprav. Ve spodní části podstavce pukaly krusty, pod nimi se sypal kámen (pravděpodobně kvůli zasolení). Na celé statui se uvolňovaly tmavé krusty, včetně vrcholové sochy. Vpravo dole na zbytku původní patky podstavce s datací odpadlý roh, hmota pískovce se rozpadá. Původní je zřejmě pouze spodní část podstavce, ostatní (hlavice a figura určitě) jsou novodobými rekonstrukcemi.

Památkový katalog je stručný a mírně nepravdivý: Drobná detailně propracovaná socha světce v typickém ikonografickém pojetí postavena na pískovcovém kompozitním sloupu s vysokým hranolovým podstavcem s dedikačním nápisem.Původní evidenční list památky z roku 1967 je sdílnější:Na sloupu s hranolovým postamentem a kompositní hlavicí stojí socha světce ve zklidněné poloze, oblečeného v tradičním oděvu, s křížem opřený o pravé předloktí. Kán. pláštík splývá přes ruce dolů, rocheta je zvlněna svislými, zvonovitými záhyby. Na postamentu je nápis o opravách. Materiál pískovec, výška celého cca 5 metrů. Velké části opadlé, zvětralé, otlučené – hrozí zkáza.

Series Navigation<< Sloup svatého Jana Nepomuckého v JanskéSloup se sochou svatého Vavřince v Roudnici nad Labem >>
Tagy