weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie ve Valči

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V západní části náměstí ve Valči proti hlavnímu západnímu průčelí kostela Narození sv. Jana Křtitele stojí jednoduchý barokní sloup se sochou Panny Marie z počátku 18. století.

Sloup patří k těm, o nichž se jistě ví jen to, že je. Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji na stranách 112 a 113 pouze uvádí domněnku, že ho postavil v letech 1716-1721 patrně žlutický sochař Osvald Josef Wenda a jinak jen cituje z restaurátorské zprávy – v letech 1993 až 1994 se na opravě podíleli akademičtí sochaři Petr Vitvar a Marie Kolářová spolu s restaurátorem Petrem Záleským.

Celkový pohled na sloup na náměstí ve Valči

V úvodu knihy lze pak nalézt zmínku na straně 13, že podoba Panny Marie je blízkou obměnou téže sochy ze scény Korunování na sloupu v Karlových Varech. Pro vysekání obou soch snad bylo užito stejné bozzetto (předlohová skica či model).

Vrcholová socha Panny Marie

Plastika sestává z hranolového soklu bez nápisu (s horní i spodní profilovanou krycí deskou), válcového sloupu s bohatě zdobenou hlavicí a titulní sochy. Tou je Panna Marie (Assumpta) neboli Královna nebes či Nanebevzatá.

Vrcholová socha Panny Marie

Prostovlasá světice je vyvedena stojící na půlměsíci s rukama sepjatýma na hrudi a se svatozáří s 12 hvězdami kolem hlavy. Plastika stojí na bohatě zdobené čtyřboké hlavicí s hlavami andílků a volutami.

Hlavice sloupu s hlavami andílků pod sochou Panny Marie

Mariánský sloup stojí na čtyřech kamenných stupních v travnatém svahu.

Umístění sloupu na stupních ve svahu před kostelem

Celkový pohled na sloup od kostela

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice ve ValčiSloup svatého Jana Nepomuckého v Horní Blatné >>
Tagy