weby pro nejsevernější čechy

Sloupová boží muka s reliéfy v Jáchymově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Před budovou jáchymovské Královské mincovny (dnešního muzea) stojí sloup s kapličkou – boží muka s figurálními reliéfy.

Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí před kostelem v Jáchymově není osamocen, v jeho blízkosti se nachází další sloup, který se ale na své nynější místo dostal relativně nedávno po několikerém stěhování. Podle datace na sloupu pochází sloup z roku 1731.

Aktuální umístění sloupu před Královskou mincovnou

V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji jsou sloupu věnovány strany 60 a 61, obsáhlý popis je k dispozici také na mém oblíbeném protálu zde ->.

Původně stál sloup u městského popraviště na Šibeničním vrchu nad jihovýchodním okrajem města při cestě do dnes již zaniklé vsi Arnoldov. Patrně někdy koncem 18. století byla přenesena k můstku přes Jáchymovský potok mezi Panský a Scheiderův mlýn po pravé straně silnice do Ostrova. Během výstavby nové vyvýšené zemské silnice mezi Jáchymovem a Ostrovem v polovině třicátých let 19. století byla boží muka umístěna na protější straně komunikace.

Z důvodu rozšiřování silnice ve 2. polovině 20. století byla boží muka přenesena na prostranství před hotelem Radium Palace. V roce 1966 byl sloup při svážení dřeva 9. prosince stržen a přeražen na 4 kusy. Akademičtí sochaři Miroslav Vajchr a Josef Vitvar při kontrole konstatovali, že boží muka byla v té době už natolik poškozená, že by bylo stejně nutné je přemístit a restaurovat. Dokonce uvádějí, že nedošlo k rozbití, ale jen k rozpojení na díly, v minulosti již neodborně slepovaných. Restaurováním byli pověřeni restaurátoři Jan Černý a Jaromír Nešpor, k jejich překvapení ale po několikerých urgencích zjistili, že MNV v Jáchymově provedlo opravu svépomocí a sloup by umístěn opět do lázeňského parku. Od roku 1998 jsou boží muka umístěna u renesančního objektu královské mincovny na horním konci náměstí, protože v okolí Radium Palace došlo k úpravám a park byl změněn na parkoviště.

Autor sloupu není znám, reliéfy (dnes již s obtížemi rozeznatelné) zobrazují vpředu Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem (Kalvárie), vlevo sv. Rodinu (Útěk do Egypta), vpravo Pannu Marii s Ježíškem (Madonna) a vzadu Uvedení Páně do chrámu.

Reliéf Kalvárie a Madonny

Reliéf útěku sv. Rodiny do Egypta

Reliéf Madonny a Uvedení Páně do chrámu

Reliéf Uvedení Páně do chrámu

Na čelní straně podstavce je nápis IHS a pod ním letopočet 1731.

Podstavec sloupu s monogramem a datací

V rukopisné pamětní knize kanovníka Gregora Lindnera z roku 1913 je popis sloupu (platný dodnes): Čtyřúhlý (žulový) sokl vyúsťuje dole ve výkružek, nahoře v profilovanou krycí desku. Nad postavcem se tyčí zesílený toskánský sloup (z pískovce), nesoucí hranolovitý tabernákl. Hrany jsou zkoseny a 4 strany nesou ploché reliéfy. Kamenná stříška ve tvaru špičaté pyramidy s dovnitř zakrouženými plochami je zakončena kamenným křížem.

Boží muka před Královskou mincovnou v Jáchymově

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v LitoměřicíchSloup Nejsvětější Trojice v Jáchymově >>
Tagy