weby pro nejsevernější čechy

Sloupová boží muka s reliéfy v Jáchymově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Před budovou jáchymovské Královské mincovny (dnešního muzea) stojí sloup s kapličkou – boží muka s figurálními reliéfy.

Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí před kostelem v Jáchymově není osamocen, v jeho blízkosti se nachází další sloup, který se ale na své nynější místo dostal relativně nedávno po několikerém stěhování. Podle datace na sloupu pochází sloup z roku 1731.

Aktuální umístění sloupu před Královskou mincovnou

V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji jsou sloupu věnovány strany 60 a 61, obsáhlý popis je k dispozici také na mém oblíbeném portálu zde ->.

Původně stál sloup u městského popraviště na Šibeničním vrchu nad jihovýchodním okrajem města při cestě do dnes již zaniklé vsi Arnoldov. Pravděpodobně se jednalo o tzv. Popravčí kříž, tedy kříž, před kterým se odsouzený k smrti před samotnou popravou naposledy modlil. 

Patrně někdy koncem 18. století byl přenesen k můstku přes Jáchymovský potok mezi Panský (Herrnmühle) a Scheiderův mlýn v dolní části města po pravé straně silnice do Ostrova. Během výstavby nové vyvýšené zemské silnice mezi Jáchymovem a Ostrovem v polovině třicátých let 19. století byla boží muka umístěna na protější straně komunikace.

Z důvodu rozšiřování silnice ve 2. polovině 20. století byla boží muka přenesena na prostranství před hotelem Radium Palace. V roce 1966 byl sloup při svážení dřeva 9. prosince stržen a přeražen na 4 kusy. Akademičtí sochaři Miroslav Vajchr a Josef Vitvar při kontrole konstatovali, že boží muka byla v té době už natolik poškozená, že by bylo stejně nutné je přemístit a restaurovat. Dokonce uvádějí, že nedošlo k rozbití, ale jen k rozpojení na díly, v minulosti již neodborně slepované. Restaurováním byli pověřeni restaurátoři Jan Černý a Jaromír Nešpor, k jejich překvapení ale po několikerých urgencích zjistili, že MNV v Jáchymově provedlo opravu svépomocí a sloup by umístěn opět do lázeňského parku. Od roku 1998 jsou boží muka umístěna u renesančního objektu královské mincovny na horním konci náměstí, protože v okolí Radium Palace došlo k úpravám a park byl změněn na parkoviště.

Boží muka jsou tvořena žulovým toskánským sloupem na žulovém stupni. Na vrcholu je pískovcová kaplička ve tvaru hranolového tabernáklu se stanovou stříškou završenou křížem. Autor sloupu není znám, reliéfy (dnes již s obtížemi rozeznatelné) zobrazují vpředu Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem (Kalvárie), vlevo sv. Rodinu (Útěk do Egypta), vpravo Pannu Marii s Ježíškem (Madona) a vzadu Uvedení Páně do chrámu. Na čelní straně podstavce sloupu je letopočet 1731 a nad ním Kristův znak – IHS.

Reliéf Kalvárie a Madonny

Reliéf útěku sv. Rodiny do Egypta

Reliéf Madonny a Uvedení Páně do chrámu

Reliéf Uvedení Páně do chrámu

Na čelní straně podstavce je nápis IHS a pod ním letopočet 1731.

Podstavec sloupu s monogramem a datací

V rukopisné pamětní knize kanovníka Gregora Lindnera z roku 1913 je popis sloupu (platný dodnes): Čtyřúhlý (žulový) sokl vyúsťuje dole ve výkružek, nahoře v profilovanou krycí desku. Nad postavcem se tyčí zesílený toskánský sloup (z pískovce), nesoucí hranolovitý tabernákl. Hrany jsou zkoseny a 4 strany nesou ploché reliéfy. Kamenná stříška ve tvaru špičaté pyramidy s dovnitř zakrouženými plochami je zakončena kamenným křížem.

Boží muka před Královskou mincovnou v Jáchymově

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v LitoměřicíchSloup Nejsvětější Trojice v Jáchymově >>
Tagy