weby pro nejsevernější čechy

Sloup s kaplicí s reliéfy v Bílině

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

U děkanského kostela sv. Petra a Pavla na Mírovém náměstí v Bílině stojí v současnosti sloup, který původně stával v Jenišově Újezdu, obci, která byla zlikvidována. O sloupu toho mnoho známo není, neví se autor, za rok vzniku se považuje rok 1683, uvedený na sloupu. Druhý letopočet, 1788, dnes již nečitelný, měl pocházet z první známé opravy. V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji jsou sloupu věnovány strany 837 až 840.

Sloup u vchodu do kostela

Takřka nečitelný nápis se vročením sloupu

Písemná evidence uvádí 3. června 1839 sloup v soupise soch farnosti Jenišův Újezd: „… sloup, na něm kamenný čtverhran, na němž jsou v kameni vytesána 4 vyobrazení, nahoře je železný kříž …“. Zmiňovanými vyobrazeními jsou reliéfy – svatá Kateřina Alexandrijská (dnes na čelní straně), svatý Jan Nepomucký (vlevo), Panna Maria Bolestná (vpravo) a Ukřižovaný (vzadu, u stěny kostela). Podoba světců je ale velmi špatně rozeznatelná, část jich je silně poškozena (odrolená). Podle soupisu zřídil sloup Mathäus Sieber na obecním pozemku a pečoval o něj sedlák Anton Zuber z č.p. 21.

Svatý Jan Nepomucký

Svatá Kateřina Alexandrijská

Panna Maria Bolestná

Ukřižovaný

V roce 1973 byl sloup převezen do Bíliny, kde byl restaurován akademickým sochařem Michaelem Bílkem. Kniha cituje z jeho zprávy, konstatující havarijní stav památky. Další zásah proběhl v roce 2006, kniha rozsáhle cituje zprávu restaurátora Vladimíra Ščepka – sloup byl opět v havarijním stavu, vyžadoval rozsáhlý zásah, aby se zachoval alespoň současný stav. Boží muka jsou kulturní památkou.

Současný vzhled sloupu u kostela

Series Navigation<< Sloup Panny Marie Bolestné v Kralupech nad Vltavou-MikovicíchSloup Panny Marie v Bílině >>
Tagy