weby pro nejsevernější čechy

Sloup s reliéfem Panny Marie v Oseku

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V ulici Dolnonádražní v Oseku, v sousedství zdejšího kláštera a takřka naproti Domu dětí a mládeže, stojí u silnice na chodníku v oblouku zdi zbytek sloupu.

Sloup je popsán v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji na stranách 917 a 918, i když vlastně není moc co popsat. Aktuální situace je oproti stavu v roce 2010, který je v knize zachycen, mnohem lepší.

Fragment nacházející se naproti truhlárně je pravděpodobně jedním z mnoha sloup a pilířů, které vznikaly v Oseku a jeho blízkém okolí jako výsledek aktivit klášterní komunity. Bohužel se ho nepodařilo ztotožnit se žádným pramenem (situace v Oseku je poměrně komplikovaná a nejasná, ať se týká archivních pramenů o kdysi existujících sloupech či o těch ještě existujících).

Jediný dochovaný snímek ukazuje, že sloup stál na schodových stupních, před ním byly dva patníky, a na vrcholu byl v kovové ozdobě zřejmě reliéf Panny Marie s Ježíškem, vrcholící křížem.

Foto v knize zachycuje sokl sloupu silně nachýlený, pod hlavicí stažený kovovým pásem, a na hlavici pouze nízkou část uraženého sloupu, z něhož trčí kovový čep.

Aktuálně je sokl mírně vyzvednut nad úroveň chodníku, proti výše zmíněným fotkám stojí na rozšířené patce. Ta, stejně jako sokl, nese silné stopy poškození. Všechny stěny soklu jsou zdobeny obdélnými výstupky. Stažení kovovým pásem trvá, železo je ovšem silně korodované a opticky splývá s pískovcem. Hlavice je několikapatrová (a možná i několikadílná). Sloup je kompletní, původní část je rozeznatelná dle jiného zabarvení a zámazu praskliny. Kdy a jak k opravě došlo, nedokážu určit. Sloup vrcholí prázdnou hlavicí a základovou deskou s římsou.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v klášteře v OsekuSloup se sochou Piety ve Chlumci >>
Tagy