weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie na Dolním náměstí v Olomouci

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Uprostřed Dolního náměstí v Olomouci mezi kašnami stojí sloup Panny Marie.

Na wiki:

Barokní morový sloup na Dolním náměstí v Olomouci se sochou Panny Marie Immaculaty na vrcholu.

Sloup postavil v letech 1715–1723 Václav Render jako výraz vděčnosti olomouckých měšťanů za ukončení moru, který na Moravě udeřil v letech 1714 až 1716. Na sochařské výzdobě pracovali Jan Sturmer (socha Panny Marie Immaculaty, socha svatého Františka Xaverského a socha svatého Karla Boromejského) a Tobiáš Schütz (ostatní sochy kromě později vyměněné sochy svatého Šebestiána).

V roce 1758 byl sloup při pruském obléhání Olomouce poškozen a poté byla vyměněna socha svatého Šebestiána. Mezi lety 1985–1992 pak byl při restaurování originální tordovaný (kroucený) sloup nahrazen kopií. Od roku 1995 je společně se sloupem Nejsvětější Trojice a se souborem barokních kašen podle nařízení vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky řazen mezi národní kulturní památky.

Na vrcholu sloupu je socha Panny Marie Immaculaty. Ve spodní části sloupu je osm soch světců (patronka města Olomouce a ochránci proti moru):

Dolní řada soch:

  • svatý Roch
  • svatý Karel Boromejský
  • svatý František Xaverský
  • svatý Šebestián

Horní řada soch:

  • svatá Pavlína – patronka města Olomouce
  • svatá Rozálie Limská
  • svatá Kateřina Sienská
  • svatá Barbora z Nikomédie

Městský web:

Dominantou Dolního náměstí je Mariánský sloup, který byl postaven po morové epidemii v Olomouci (1713–1715) z iniciativy kameníka Václava Rendera. Základní schéma sloupu je variací na pražský a vídeňský morový sloup. Spodní část sloupu s oválným otvorem uprostřed zdobí sochy osmi světců a světic osazené ve dvou výškových úrovních. Jedná se o patrony proti moru – sv. Karla Boromejského, sv. Františka Xaverského, sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Rozálii, sv. Kateřinu Sienskou, sv. Barboru a patronku města Olomouce – sv. Pavlínu. Na vrcholku tordovaného sloupu je umístěna socha Panny Marie Immaculaty.

Sloup je kulturní památkou:

Sloup se sochou Panny Marie byl postaven jako poděkování za záchranu města a jeho obyvatel po ústupu morové epidemie v letech 1713-1715. Je ústřední dominantou Dolního náměstí. 

Vinutý sloup se sochou Panny Marie na zeměkouli stojí na stylobatu. Čtvercový podstavec s oválnými okny je opřen čtyřmi volutami nesoucími sochy ctností a světců. Podium na třech stupních s kamennou balustrádou, na rozích vázy. Na ochranu před poškozením okolní dopravou je obklopen 8 kamennými patníky.

Sloup se sochou Panny Marie patří mezi nejkvalitnější barokní morové sloupy u nás. Je variací na vídeňský a pražský vzor. Svým umístěním vytváří ústřední dominantu Dolního náměstí a uplatňuje se v několika pohledových osách v historickém jádru města Olomouce.

Původní evidenční list památky

V roce 2013 restaurován:

22. března 2013 – Mariánský sloup, který zdobí Dolní náměstí a Olomoučané jej znají spíše jako „Morový sloup“, se dočká restaurování. Tyto práce by měly mít charakter rozsáhlejší údržby, která má zajistit udržení současného stavu národní kulturní památky a také zabránit vzniku závažnějších poškození.

Současně bude mít restaurátorská práce konzervační charakter se zaměřením na konsolidaci kamene. Zásah bude obsahovat čištění povrchu kamene, konzervaci kamene organokřemičitými prostředky, revizi starších vysprávek a ošetření poškození kamene. Poslední restaurátorský zásah by na sloupu proveden před 20 lety.

Projekt na restaurování Mariánského sloupu připravil Mgr. Ladislav Werkmann, který je držitelem příslušné licence Ministerstva kultury ČR. Po skončení výběrového řízení nyní radní zadali realizaci těchto restaurátorských prací vítězi soutěže, veřejné obchodní společnosti Sochaři v.o.s. Tento uchazeč nabídl nejnižší realizační cenu, a to 1 046 150 korun včetně DPH. Projekt předpokládal náklady ve výši 3,2 milionu korun s DPH.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice na Krakonošově náměstí v TrutnověSloup Panny Marie na Masarykově náměstí ve Vyškově >>
Tagy