weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Nejdku

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Fakt, že ne každý sloup musí být velkolepý, zdobný a dominanta náměstí, si lze ukázat třeba na trojičním sloupu v západočeském Nejdku. U farního kostela sv. Martina na konci náměstí Karla IV. v severozápadní části města Nejdek pod hradní věží stojí několik soch. Jednou z nich je žulový sloup nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl). Snad morový sloup zobrazuje Trojici boží Bolestnou. Na podstavci je nápis z roku 1715 se jménem A. G. Pöhner, není však jasné, zda jde o fundátora nebo o autora sloupu. Dříve stával u hotelu Pošta uprostřed vodní nádrže, na současné místo byl přenesen v roce 1924 vzhledem k tomu, že začal překážet provozu.

Ze starých fotografií je zřejmé, že podivný kus železa nad hlavou oboustranné sochy byl původně trojúhelníkového tvaru, zřejmě symbol trojjedinosti.

Nepřehlédněte v těsném sousedství moderní mariánský sloup a na náměstí ještě obnovenou sochu archanděla Michaela.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v NejdkuSloup Panny Marie v Pardubicích >>
Tagy