weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Nejdku

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Fakt, že ne každý sloup musí být velkolepý, zdobný a dominanta náměstí, si lze ukázat třeba na trojičním sloupu v západočeském Nejdku. U farního kostela sv. Martina na konci náměstí Karla IV. v severozápadní části města Nejdek pod hradní věží stojí několik soch. Jednou z nich je žulový sloup nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl). Snad morový sloup zobrazuje Trojici boží Bolestnou. Na podstavci je nápis z roku 1715 se jménem A. G. Pöhner, není však jasné, zda jde o fundátora nebo o autora sloupu. Dříve stával u hotelu Pošta uprostřed vodní nádrže, na současné místo byl přenesen v roce 1924 vzhledem k tomu, že začal překážet provozu.

Ze starých fotografií je zřejmé, že podivný kus železa nad hlavou oboustranné sochy byl původně trojúhelníkového tvaru, zřejmě symbol trojjedinosti.

8. 5. 2009
8. 5. 2009
8. 5. 2009 – Sokl sloupu Nejsvětější Trojice
8. 5. 2009
8. 5. 2009 – Sloup Nejsvětější Trojice v sousedství sloupu Panny Marie

Nepřehlédněte v těsném sousedství moderní mariánský sloup a na náměstí ještě obnovenou sochu archanděla Michaela.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v NejdkuSloup Panny Marie v Pardubicích >>
Tagy