weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Horním Slavkově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Takřka uprostřed lázeňského trojúhelníku se nachází městečko, v němž vznikla nejstarší porcelánka na našem území. V Horním Slavkově se vyrábělo od roku 1792, nejvýznamnější období spadá pod značku Haas & Czjzek. Bohužel historie se opakuje a s manufakturou to dopadlo stejně, jak to známe u nás na příkladu Chřibské. Privatizace, plno slibů, zahraniční investor, krach. Od roku 2011 konec, byť se někteří tváří, že by výrobu rádi rozjeli znovu. Ono i samo městečko má poměrně smutný osud – bývalo městskou památkovou rezervací, ale o tento titul přišlo v roce 1961, protože ochrana neochrana, bouralo se a bořilo. Zůstala jen městská památková zóna. I tak je tu ale památek dost a dost, klidně na celý den.

Mne ale do města přivádí jiná historie. Městské muzeum, které jsem navštívil před pár lety, je k mému zármutku tentokrát zavřeno (nákup zboží a pošta), takže zamířím ke kostelu svatého Jiří, u něhož se nachází místní trojiční sloup. Jsem mile šokován – zatímco na většině míst je hledání mírné dobrodružství, tady přímo k němu ukazují šipky turistického značení. Příklad hodný následování.

Ukazatele k jednotlivým objektům ve městě

Trojiční sloup v Kostelní ulici

O opevněném kostelu a řadě dalších památek třeba jindy, v tuto chvíli soustředím pozornost jen a jen na zmíněný sloup. Na internetu se o něm zrovna moc najít nedá, většinou jen zmínka, že za rok jeho stavby se považuje letopočet 1685 a měl by díky tomu patřit k nejstarším na našem území. O to překvapivější je fakt, že svazek Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji mu věnuje rozsah stran 133 až 136.

Trojiční sloup

Podle knihy o vzniku a autorovi sloupu neexistují žádné prameny a jeho nejstarší vyobrazení se nalézá až na rytině z roku 1739. Snad byl postaven po některé z morových ran během Třicetileté války. Text je věnován především dokladovaným rekonstrukcícm (od roku 1936 až po 1997). Bohužel, leccos se nepovedlo. Autoři už v roce 2003 konstatují, že použité techniky a materiály spíš stav sloupu zhoršily, než aby pomohly.

Kamenné schody, na které byla osazena replika kovaného oplocení, překrývá cementová vrstva.

Novodobá replika oplocení kolem schodů Trojičního sloupu

Z reliéfů na podstavci sloupu (hrubozrnný pískovec) nezbylo skoro nic. Má jít zleva o svatého Floriána, na čelní straně je (byl) svatý Jiří, vpravo svatý Roch a vzadu svatý Šebestián. Jen s velkou fantazií lze rozeznat, kdo by mohl být kdo.

Svatý Florián

Svatý Jiří

Svatý Roch

Svatý Šebestián

Odrolený je celý podstavec, jeho pata je zarostlá a spony totálně zrezlé. Drolí se i hlavice, na níž spočívá sloup, který je žulový.

Patice sloupu

Na jeho vrcholu je na zdobné hlavici osazeno sousoší Nejsvětější Trojice z jemnozrnného pískovce – Bůh Otec drží v náručí bezvládné tělo Krista, nad nimi se vznáší holubice – Duch Svatý (se znatelnou prasklinou nad levým křídlem). Povrch hlavice i sousoší je silně narušený, snad se najdou prostředky na alespoň nejnutnější konzervaci.

Hlavice sloupu, nesoucí vrcholové sousoší

Duch svatý

Sousoší PietyNejsvětější trojice

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější trojice v KrásněSloup Nejsvětější trojice ve Městě Touškově >>
Tagy