weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie s Ježíškem u hřbitova v Místě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Další sloup, přemístěný z původní lokace do obce Místo, se nachází u hřbitovní zdi, takřka u jihovýchodního rohu, poblíž silnice, vedoucí na Blahuňov.

I tento sloup má své místo v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraj, text o něm je na stranách 334 a 335.

DSC_7087.JPG

Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem

Původně stával v Račicích (podle mapy.cz za starým hřbitovem) a jde o jednoduchý sloup na menším podstavci, který na vrcholu nese sochu Panny Marie s Ježíškem. Podle nápisu na současné čelní straně podstavce byl postaven 10. srpna 1710 Matthäusem Groschem a jeho ženou Katharinou. Manželé byli donátory i dalšího sloupu v Račicích, který se dnes nachází ve Strupčicích. Račice zanikly v důsledku těžby k 1. lednu 1981 a sloup sem byl přenesen spolu s mnoha dalšími z oblasti dolu Nástup Tušimice v období 1975-1981.

DSC_7084.JPG

Donátorský nápis na původně zadní straně podstavce

DSC_7083.JPG

Boční nápis „IESV / MARIA / IOSEP“

DSC_7086.JPG

Pohled na podstavec sloupu

Kniha cituje ze zprávy Ing. akad arch. Antonína Kudrnáče z 1. července 1979. Sloup, který je snad dílem černovické kamenické huti, stával na rozcestí polních cest na trase poutě z Kralup do Března, před transferem ale byl sloup rozvalen ve křoví a figura zaorána na sousedním poli(!). Předpokládaná korintská hlavice sloupu nalezena nebyla. Sloup byl tehdy natočen tak, že nápis byl na zadní straně.

DSC_7091.JPG

Podstavec sloupu

DSC_7090.JPG

Vrcholová socha Panny Marie s Ježíškem

Po přemístění bylo nutno doplnit chybějící části sloupu i sochy a vytvořit novou hlavici pod sochou, od té doby zřejmě podle současného vzhledu (důlkovitá koroze povrchu) k další údržbě nedošlo. Nové části jsou dodnes jasně patrné pro odlišné zbarvení. Madoně chybí v pravé ruce kovové žezlo, Ježíšek má v levé ruce kamennou zeměkouli.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice ve ŽluticíchPilíř s Ukřižovaným a reliéfem Bolestné Panny Marie v Místě >>
Tagy