weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří

V areálu kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří je umístěn soubor soch, přemístěný sem na konci 80. let 20. století z obce Mikolovice, která zanikla. Jednou z nich je socha svatého Jana Nepomuckého.

Jedná se o kulturní památku se záznam v Památkovém katalogu:

Pískovcová plastika znázorňující světce stojícího v kontrapostu, oděného v rouchu se zřasenou draperií, s biretem na hlavě a krucifixem v levé ruce je umístěna na hranolovém odstupňovaném soklu a pochází z roku 1726.

Series Navigation<< Socha sv. Floriána u kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad OhříSocha sv. Antonína Paduánského u kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří >>
Tagy